Chú Đại Bi Lời Phật Dạy - Tuyển Tập Kinh Phật, Lời Phật Dạy, Chú Đại Bi

Lời Phật khuyên răn những cô nàng chậm duyên, muộn chồng

Kinh Phật - Chú Đại Bi -Đôi lời Phật dạy hi vọng rất có thể cho những cô nàng chậm duyên tìm ra điểm sáng trên tuyến phố của mình


*

Phật dạy 3 điều tuyệt đối không nên nói để an yên cả cuộc đời

Kinh Phật - Chú Đại Bi -Lắng nghe lời Phật dạy, chớ nói 3 điều sau nếu không muốn rước họa vào thân.

Bạn đang xem: Chú đại bi lời phật dạy


*

Lời Phật dạy dỗ về cuộc sống thường ngày vô thường

Kinh Phật - Chú Đại Bi -Những lời giỏi ý đẹp nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma được lưu lại truyền cho đến muôn đời sau.


*

7 trường hợp tránh việc sát sinh theo lời phật dạy

Kinh Phật - Chú Đại Bi -Nhân quả báo ứng luôn luôn là chân lý, sát sinh gây ác nghiệp, phóng sinh chế tác nghiệp lành.


*

Lời phật dạy dỗ về nhân duyên giữa phụ huynh và con cái trong kiếp người

Kinh Phật - Chú Đại Bi -Khám phá nghiệp quả, nhân duyên giữa phụ huynh và con cháu nhé.


*

Ý nghĩa của 8 điều dễ khó khăn trên đời theo Phật dạy

Kinh Phật - Chú Đại Bi -8 điều dễ và khó trong cuộc sống, chúng ta ai cũng đang gặp buộc phải hãy ghi nhớ nhằm sống ý nghĩa sâu sắc hơn.

Xem thêm: Điểm mặt 10 mẫu siêu xe đắt nhất thế giới năm 2022, 10 mẫu xe nhanh nhất thế giới


LỊCH VẠN NIÊN:

Lịch vạn niên –Lịch âm dương –Xem ngày xuất sắc xấu -Xem giờ xuất sắc -Xem ngày cưới -Vận hạn 2023


XEM BÓI:

Bói tên –Bói vần âm đầu tên chúng ta –Bói thương hiệu theo tiếng quốc tế –Đoán tên người yêu
Bói tình thương –Xem tuổi vợ ông xã –Bói tình duyên theo team máu Bói bài bác tây –Bói bài bác tình yêu -Bói bài xích ngày giỏi xấu -Bói ngày sinh qua lá bài
Bói ngày sinh -Bói số điện thoại –Bói Kiều –Bói điểm thi


XEM TƯỚNG:

Xem tướng –Xem bói nốt con ruồi -Bói nốt loài ruồi trên cơ thể bọn ông –Bói nốt loài ruồi trên cơ thể phụ nữ -Bói nốt ruồi trên bàn tay


PHONG THỦY:

Xem tuổi xây nhà ở –Xem hướng làm cho nhà –Chọn nghề theo phong thủy -Chọn năm sinh con -Đặt thương hiệu cho con -Sinh nhỏ theo ý muốn


THƯ VIỆN:

Phong tục tập cửa hàng –Tư vấn online –Phong Thủy với cuộc sống –Thế giới tâm linh bốn phương –Kinh Phật - Chú Đại Bi –Quà tặng cuộc sống –Giải mã niềm mơ ước –Văn khấn –12 chòm sao –Vật phẩm tử vi phong thủy –12 con giáp –

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, người yêu đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô sơn rô, người thương đề dạ, người tình đề dạ, người tình đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ ta-bà ha. Cha đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác bên dưới để nghe Thầy trì tụng cùng tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

1. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam tế bào a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. Tình nhân Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phát duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam mô na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma vạc đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha tình nhân đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà da đế29.Ma ha vạc xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá xác định giá ra34.Mạ mạ vạc ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phân phát sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ người yêu Đề dạ47.Bồ đà dạ người tình đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc đẹp ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam tế bào a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *