TRÊN 26 ĐIỂM MỚI TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2022, ĐIỂM CHUẨN ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 4 NĂM GẦN NHẤT

Năm 2022, ngôi trường Đại học kinh tế quốc dân tuyển 6.100 chỉ tiêu với 4 phương thức, trong các số ấy xét tuyển chọn theo thi xuất sắc nghiệp thpt là 35%.

Bạn đang xem: Trên 26 điểm mới trúng tuyển đại học kinh tế quốc dân 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2022 đã công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh xét theo điểm thi giỏi nghiệp thpt và xét theo tác dụng thi Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN bên dưới đây.


Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101_1 Kinh tế học tập (ngành tởm tế) A00; A01; D01; D07 27.45
2 7310101_2 Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) A00; A01; D01; D07 26.9
3 7310101_3 Kinh tế và quản lý nguồn nhânlực (ngành gớm tế) A00; A01; D01; D07 27.65
4 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.5
5 7310105 Kinh tế phạt triển A00; A01; D01; D07 27.5
6 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 27.75
7 7310107 Thống kê gớm tế A00; A01; D01; D07 27.2
8 7310108 Toán ghê tế A00; A01; D01; D07 27.15
9 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.6
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.45
11 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28
12 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 26.65
13 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28
14 7340121 Kinh doanh mến mại A00; A01; D01; D07 27.7
15 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
16 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.25
17 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 26.4
18 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.15
20 7340401 Khoa học tập quản lý A00; A01; D01; D07 26.85
21 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 26.6
22 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.45
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
24 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.3
25 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 26.3
26 7380107 Luật khiếp tế A00; A01; D01; D07 27
27 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00; A01; D01; D07 26.7
28 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27
29 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.2
30 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.1
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành A00; A01; D01; D07 26.85
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01; D07 26.85
34 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; D01; D07 26.1
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.1
36 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; D01; D07 26.2
37 EBBA Quản trị kinh doanh (E - BBA) A00; A01; D01; D07 26.8
38 EP02 Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị rủiro (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.4
39 EP03 Khoa học tài liệu trong tài chính &Kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.5
40 EP04 Kế toán tích hợp chứng từ quốctế (ACT - ICAEW) A00; A01; D01; D07 26.8
41 EP05 Kinh doanh thu (E - BDB) A00; A01; D01; D07 26.8
42 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 27.2
43 EP07 Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) A01; D01; D07; D10 26.9
44 EP08 Quản trị chât lượng cùng Đổi bắt đầu (E-MQI) A01; D01; D07; D10 26.45
45 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) A00; A01; D01; D07 26.9
46 EP12 Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉquốc tế (AUD - ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.2
47 EP13 Kinh tế học tài bao gồm (FE) A00; A01; D01; D07 26.5
48 EPMP Quản lý công và bao gồm sách(E - PMP) A00; A01; D01; D07 26.1
49 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 35.85 Chương trình giờ Anhhệ số 2
50 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinhdoanh (BBAE) A00; A01; D07; D09 34.9 Chương trình tiếng Anhhệ số 2
51 EP10 Đầu tư tài bao gồm (BFI) A01; D01; D07; D10 36.25 Chương trình giờ Anhhệ số 2
52 EP11 Quản trị khách sạn nước ngoài (HME) A01; D01; D09; D10 34.6 Chương trình tiếng Anhhệ số 2
53 EP14 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp chứng chỉ nước ngoài (LSIC) A01; D01; D07; D10 36.25 Chương trình tiếng Anhhệ số 2
54 POHE1 POHE - cai quản trị khách hàng sạn A00; A01; D07; D09 35.35 Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2
55 POHE2 POHE - cai quản trị lữ hành A00; A01; D07; D09 34.8 Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2
56 POHE3 POHE - truyền thông Marketing A00; A01; D07; D09 38.15 Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2
57 POHE4 POHE - mức sử dụng kinh doanh A00; A01; D07; D09 35.5 Chương trình tiếng Anhhệ số 2
58 POHE5 POHE - quản ngại trị sale thương mại A00; A01; D07; D09 36.95 Chương trình tiếng Anhhệ số 2
59 POHE6 POHE - cai quản trị thị trường A00; A01; D07; D09 35 Chương trình giờ Anhhệ số 2
60 POHE7 POHE - đánh giá giá A00; A01; D07; D09 35 Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101_1 Kinh tế học (ngành kinh tế) A00; A01; D01; D07 23.9
2 7310101_3 Kinh tế và thống trị nguồn nhânlực (ngành khiếp tế) A00; A01; D01; D07 21.3
3 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.7
4 7310108 Toán gớm tế A00; A01; D01; D07 21.8
5 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D07 20.5
6 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 20.5
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 21.5
8 7340121 Kinh doanh mến mại A00; A01; D01; D07 20.2
9 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 24.5
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20
11 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20
12 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 21.3
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 20.1
14 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính A00; A01; D01; D07 20.3
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5
16 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính &Kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 23.2
17 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉquốc tế (AUD - ICAEW) A00; A01; D01; D07 22.5
18 EP14 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp chứng chỉ thế giới (LSIC) A01; D01; D07; D10 22.7 Chương trình tiếng Anhhệ số 2
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
TPO - đối với năm 2021, điểm chuẩn ngành tối đa của ngôi trường ĐH tài chính Quốc dân trong năm này cao hơn 0,3 điểm.

Trường Đại học tập (ĐH) kinh tế tài chính Quốc dân vừa ra mắt điểm chuẩn xét tuyển ĐH năm 2022.

*

So với năm 2021, điểm chuẩn các ngành của trường tăng - sút không xứng đáng kể. Vào đó, ngành quan hệ nam nữ Công chúng tất cả điểm chuẩn tối đa là 28,60 điểm. Trong những khi đó, năm 2021, ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng có điểm chuẩn tối đa là 28,30 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của trường ĐH tài chính Quốc dân như sau:

*
*

Một điểm nữa là năm nay, ngôi trường ĐH kinh tế Quốc dân gồm 6 ngành điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên. Trong khi năm 2021 là 7 ngành. Ngành tài chính Quốc tế năm ngoái điểm chuẩn là 28,05, năm nay là 27,75 điểm.

Xem thêm: Kinh tế hà nội 2020 : đóng góp quan trọng cho kinh tế cả nước

Đối với cách tiến hành xét tác dụng kỳ thi Đánh giá tư duy vì Trường ĐH Bách khoa tp. Hà nội tổ chức, điểm chuẩn tối đa là 25,70 điểm/tổ đúng theo của ngành kinh tế Quốc tế.


Theo thông báo của ngôi trường ĐH kinh tế tài chính Quốc dân, thí sinh trúng tuyển xác thực nhập học theo hiệ tượng trực con đường trên hệ thống của cỗ GD&ĐT theo quy định.

Sau khi xác thực nhập học, thí sinh nhập học tập theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Trường từ ngày 17/9 mang đến 17h00 ngày 25/9. Ngôi trường hợp đặc biệt, thí sinh rất có thể nhập học cho 30/9.

Quá thời hạn nêu trên, sỹ tử không xác nhận nhập học và nhập học tập được xem là từ chối nhập học.


*

Đại học đất nước Hà Nội công bố điểm chuẩn: cao nhất 29,95 điểm

*

Điểm chuẩn chỉnh ngành nước hàn của ĐH khoa học Xã hội cùng Nhân văn sút 0,05 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào ngôi trường ĐH ngoại thương dự kiến cao nhất 28,9 điểm


MỚI - NÓNG
*
bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong sau hơn 10 ngày chờ thuốc giải
sức mạnh
TPO - tuy vậy được bác bỏ sĩ cố gắng cứu chữa nhưng người bệnh 45 tuổi bị ngộ độc Botulinum đã không qua được nguy kịch. Khám đa khoa Nhân Dân Gia Định cho biết, đây là trường vừa lòng ngộ độc Botulinum tuýp A là trong số những tuýp cực kỳ nặng.
*
Trung tá công an hy sinh khi truy bắt tội nhân ma túy được cấp bằng Tổ quốc ghi công
xóm hội
TPO - Phó Thủ tướng chính phủ Trần giữ Quang ký đưa ra quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công mang lại liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá CSGT huyện Đức Hòa quyết tử khi chống chặn, bắt giữ lại tội phạm ma túy.
*
tphcm sẽ bổ sung cây xanh ở khu vực trước chợ Bến Thành
Nhịp sống phương nam giới
TPO - thành phố hcm sẽ bố trí cây xanh vào phạm vi 5 tiểu đảo xung quanh công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, nhằm bức tốc mỹ quan giao hàng vui chơi, thăm quan của khác nước ngoài tại khu vực.
tuyển chọn sinh ĐH ngôi trường ĐH kinh tế quốc dân ra mắt điểm chuẩn Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH
baotcncongdoan.edu.vn.com.vn

Tổng Biên tập: LÊ XUÂN SƠN

Tòa soạn: 15 hồ Xuân Hương, hà nội - Điện thoại: 024.39431250


Cơ quan nhà quản: tw Đoàn TNCS hồ Chí Minh

Cấm sao chép dưới mọi bề ngoài nếu không tồn tại sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản

Powered by e
Pi Technologies
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *