Lục Tự Đại Minh Chú Tiếng Phạn, Om Mani Padme Hum

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚOm Mani Padme Hum - Án Ma Ni chén bát Di Hồng Đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng Hồng Như Việt dịch

*
Trì tụng minh chú Om mani padme hum <Án ma ni chén di hồng> là 1 việc khôn xiết tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần được nhớ nghĩ về đến chân thành và ý nghĩa của lời chú, vị sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu quảng đại vô cùng. Âm vật dụng nhất, OM, là tổng vừa lòng của bố mẫu trường đoản cú A, U cùng M, tượng trưng đến thân mồm ý độc hại của bạn tụng chú, mặt khác cũng tượng trưng đến thân miệng ý tịnh tâm của Phật đà.

Bạn đang xem: Lục tự đại minh chú tiếng phạn

Có thể nào gửi thân miệng ý ô nhiễm thành thân mồm ý tịnh tâm được không? hay đấy là hai phạm trù trả toàn tách biệt? toàn bộ chư Phật phần đa là đã từng có lần là chúng sinh, nhờ bước theo con đường tu cần mới thành đấng giác ngộ; Phật Giáo ko công nhận bao gồm ai ngay từ trên đầu đã thoát những ô nhiễm, có đủ phần đa tánh đức. Thân mồm ý thanh tịnh tới từ sự tách bóc lìa trạng thái ô nhiễm, chuyển hóa ô nhiễm và độc hại thành thanh tịnh.

Chuyển hóa bằng phương pháp nào? phương thức tu được nói đến qua tứ âm kế tiếp. MANI , tức thị ngọc báu, tượng trương mang lại phương tiện, là tâm người tình đề, bởi vì chúng sinh nhưng mà nguyện mở tâm từ bi, đạt giác ngộ. Cũng tương tự viên ngọc quí có khả năng xóa vứt cảnh nghèo, tâm người yêu đề cũng vậy, có khả năng xóa bỏ sự túng thiếu khó khăn trong cõi luân hồi cùng niết bàn cá nhân. Như ngọc như ý có chức năng chu toàn hầu như ước nguyện của bọn chúng sinh, tâm người yêu đề cũng vậy, có công dụng chu toàn đầy đủ ước nguyện bọn chúng sinh.

Hai chữ PADME , nghĩa là hoa sen, tượng trưng đến trí tuệ. Hoa sen trường đoản cú bùn mọc lên nhưng lại không độc hại vì bùn. Giống như như vậy, trí tuệ có chức năng đặt người tu vào địa điểm không mâu thuẫn ở đầy đủ nơi mà bạn thiếu trí tuệ hầu hết sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có rất nhiều loại trí tuệ, trí tuệ bệnh vô thường, trí tuệ bệnh nhân vô bổ (con tín đồ không tự có một cách hòa bình cố định), trí tuệ hội chứng tánh không giữa những phạm trù solo (nói biện pháp khác, giữa công ty và khách hàng thể) cùng trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có rất nhiều loại trí tuệ, nhưng chính yếu vẫn luôn là trí tuệ chứng tánh Không.

Trạng thái thanh tịnh có được là nhờ sự phối hợp thuần độc nhất vô nhị giữa phương tiện và trí tuệ, được diễn tả qua âm cuối, HUM . Âm này ứng vào tinh thần bất nhị, không thể phân chia. Trong hiển thừa, phương tiện đi lại và trí thông minh bất nhị có nghĩa là phương tiện tác động trí tuệ, và trí tuệ ảnh hưởng phương tiện. Vào mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào trong 1 niệm trung ương thức trong số đó phương tiện cùng trí tuệ đồng loạt hiện hành. Nói về chủng trường đoản cú của năm vị Thiền Phật, HUM là chủng tự của Bất Động Phật , sự đứng lặng không gì hoàn toàn có thể lay chuyển nổi.

*
Vậy Lục từ Đại Minh Chú, Om mani padme hum, có nghĩa là dựa vào con đường tu phối hợp thuần nhất phương tiện và kiến thức mà người tu hoàn toàn có thể chuyển nhập vai miệng ý ô nhiễm của chính bản thân mình thành thân miệng ý tịnh tâm của Phật. Thường xuyên nói bạn tu không thể tìm Phật ở bên ngoài, toàn bộ mọi yếu tố dẫn mang lại giác ngộ phần đa sẵn tất cả từ bên trong. Đức Di Lạc trường đoản cú Tôn gồm dạy trong bộ Tối Thượng Đại quá Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều sở hữu Phật tánh vào tâm. Bọn chúng ta ai cũng mang sẵn trong mình hạt giống như thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha - Như lai tạng), đó là điều cần nuôi nấng cải tiến và phát triển đến mức tột cùng để lao vào địa vị Phật đà.

Nguyên bản tiếng Anh: Om Mani Padme Hum, by HH the Dalai Lama http://www.tibet.com/Buddhism/om-mantra.html Hồng Như chuyển Việt ngữ tháng hai năm 2006. Soát phiên bản dịch tháng 04/2006.

Mọi không đúng sót là của fan dịch. phần lớn công đức sinh hồi phía pháp giới chúng sinh.


OM MANI PADME HUM By His Holiness the Dalai Lama ________________________________________

It is very good lớn recite the mantra Om mani padme hum, but while you are doing it, you should be thinking on its meaning, for the meaning of the six syllables is great and vast. The first, Om is composed of three letters, A, U, and M. These symbolize the practitioner's impure body, speech, và mind; they also symbolize the pure exalted body, speech, and mind of a Buddha.

Can impure body, speech, và mind be transformed into pure body, speech, và mind, or are they entirely separate? All Buddhas are cases of beings who were like ourselves & then in dependence on the path became enlightened; Buddhism does not assert that there is anyone who from the beginning is không tính phí from faults and possesses all good qualities. The development of pure body, speech, và mind comes from gradually leaving the impure states & their being transformed into the pure.

How is this done? The path is indicated by the next four syllables. Mani, meaning jewel, symbolizes the factors of method-the altruistic intention lớn become enlightened, compassion, and love. Just as a jewel is capable of removing poverty, so the altruistic mind of enlightenment is capable of removing the poverty, or difficulties, of cyclic existence & of solitary peace. Similarly, just as a jewel fulfills the wishes of sentient beings, so the altruistic intention khổng lồ become enlightened fulfills the wishes of sentient beings.

The two syllables, padme, meaning lotus, symbolize wisdom. Just as a lotus grows forth from mud but is not sullied by the faults of mud, so wisdom is capable of putting you in a situation of non-contradiction whereas there would be contradiction if you did not have wisdom. There is wisdom realizing impermanence, wisdom realizing that persons are empty, of being self-sufficient or substantially existent, wisdom that realizes the emptiness of duality-that is to lớn say, of difference of entity between subject an object-and wisdom that realizes the emptiness of inherent existence. Though there are many different types of wisdom, the main of all these is the wisdom realizing emptiness.

Purity must be achieved by an indivisible unity of method và wisdom, symbolized by the final syllable hum, which indicates indivisibility. According to the sutra system, this indivisibility of method & wisdom refers to wisdom affected by method & method affected by wisdom. In the mantra, or tantric, vehicle, it refers to one consciousness in which there is the full size of both wisdom and method as one undifferentiable entity. In terms of the seed syllables of the five Conqueror Buddhas, hum is the seed syllable of Akshobhya - the immovable, the unfluctuating, that which cannot be disturbed by anything.

Thus the six syllables, om mani padme hum, mean that in dependence on the practice of a path which is an indivisible union of method & wisdom, you can transform your impure body, speech, and mind into the pure exalted body, speech, & mind of a Buddha. It is said that you should not seek for Buddhahood outside of yourself; the substances for the achievement of Buddhahood are within. As Maitreya says in his Sublime Continuum of the Great Vehicle (Uttaratantra), all beings naturally have the Buddha nature in their own continuum. We have within us the seed of purity, the essence of a One Gone Thus (Tathagatagarbha), that is lớn be transformed & fully developed into Buddhahood.

Lục từ bỏ Đại Minh Chú là gì?

Lục trường đoản cú Đại Minh Chú là 1 trong những câu thần chú giờ đồng hồ Phạn được coi là thần chú cầu Quán ráng Âm người thương Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục tự Đại Minh Chân Ngôn” có nghĩa là “Chân ngôn sáng sủa rõ bao hàm sáu chữ”.

*

Lục trường đoản cú Đại Minh Chú giờ Phạn cơ bản được dịch giáp nghĩa là:

Om: Quy mệnh
Mani: Viên ngọc như ýPadme: phía bên trong hoa sen
Hum: Tự ngã thành tựu

Có thể dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hum. (Om, to the Jewel in the Lotus, hum). Theo âm Hán-Việt, câu này được đọc là Úm ma ni bát di hồng hoặc Án ma ni chén mê hồng.

Lục từ Đại Minh Chú còn được hiểu theo nghĩa trơn là: “ngọc quý” biểu thị cho Bồ-đề trung ương (bodhicitta), “hoa sen” chỉ tâm thức con người, ý nghĩa sâu sắc là vai trung phong Bồ-đề nở trong tâm địa người.Tuy nhiên thần chú gồm có âm thanh riêng lẻ và các tác dụng bí hiểm theo cách trình diễn của Kim cương cứng thừa. Đối cùng với Phật giáo Tây tạng thì Om Mani Padme Hum chính là lòng tự bi rộng lớn, ao ước đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh.

Vì vậy sáu âm ngày tiết của thần chú Om Mani Padme Hum, được xem như là tương ưng với sáu cõi tái sinh của dục giới. Các thần chú là thể hiện của âm thanh khởi nguồn từ sự trống rỗng không. Nó là âm thanh xác thực của khoảng không không.

Xem thêm: Listening unit 14 : the world cup, unit 14 lớp 10 listening

Ý nghĩa Lục tự Đại Minh Chú giờ Phạn

Thông thường, các câu chú thường là tên những vị Phật, ba Tát, hoặc thần thánh.

Om Mani Padme Hung là biện pháp gọi Đức Quán gắng Âm người yêu Tát (Tây Tạng – Chenrezig). Bằng phương pháp niệm thương hiệu của Ngài để đều phẩm hóa học tâm thức: lòng từ bỏ bi, vẻ thanh nhã, và sức mạnh cùng những nguyện mong của ngài làm ích lợi cho bọn chúng sinh; truyền đến chúng ta.

*

Tên của tía Tát quan Âm (Chenrezig) được đặt giữa nhì âm thanh truyền thống cuội nguồn và thiêng liêng, Om cùng Hung (Hum)

– Om: tượng trưng cho thân những vị Phật, các thần chú đều ban đầu từ âm nầy.

– Mani: giờ đồng hồ Phạn tức là châu báu.

– Padme: giờ đồng hồ Phạn xuất xắc Peme trong giờ Tây Tạng, gồm nghĩa: hoa sen.

– Hung: thay mặt cho tâm thức tất cả các vị Phật và thường là câu cuối trong các thần chú.

– Mani nói tới châu báu mà cha Tát quan tiền Âm (Chenrezig) nắm trong hai tay giữa cùng Padme là hoa sen cầm cố ở tay trái thiết bị nhì. Khi điện thoại tư vấn Mani Padme là gọi tên ngài Chenrezig chiếu thẳng qua những phẩm hạnh của Ngài: người đang chũm châu báu với hoa sen. “Chenrezig” hoặc “Hoa sen báu” là hai tên gọi của ngài Chenrezig (Quán Âm).

Thần chú này được phú cho tài năng vén màn trọng điểm tối, với thanh tịnh hóa trung ương thức chúng ta. Thần chú mở mang trung ương thức yêu quý và tự bi, đưa tới sự thức giấc thức giác ngộ.

*

Ý nghĩa từng âm ngày tiết trong Lục từ Đại Minh Chú tiếng Phạn

Trước tiên, hãy để bọn họ xem từng âm trong thần chú giúp bọn họ đóng cánh cửa tái sanh nhức khổ, một trong những sáu cõi tồn tại của vòng luân hồi.

Om đóng ô cửa luân hồi trong cõi trời;Ma: đóng cánh cửa cõi thần, A-tu-la
Ni: đóng cánh cửa cõi người
Pad: đóng góc cửa cõi súc sanh
Me: đóng cánh cửa cõi ngạ quỷ;Hung: đóng góc cửa cõi địa ngục.

Mỗi âm tiết được xem như như có ảnh hưởng thanh tịnh hóa:

Om thanh tịnh hóa bạn dạng thân;Ma tịnh tâm hóa lời nói;Ni tịnh tâm hóa vai trung phong thức;Pad tịnh tâm hóa những cảm giác mâu thuẫn;Me tịnh tâm hóa điều kiện ẩn tàng;Hung tịnh tâm hóa tấm màn bịt phủ trí tuệ.

Mỗi âm huyết trong Lục trường đoản cú Đại Minh Chú tiếng Phạn là một trong bài ước nguyện:

Om lời mong nguyện hướng về thân thể của các vị Phật;Ma lời nguyện cầu hướng về lời nói của những vị Phật;Ni lời cầu nguyện hướng về tâm thức những vị Phật;Pad lời mong nguyện hướng đến những phẩm chất của những vị Phật;Me lời nguyện cầu hướng về hoạt động vui chơi của các vị Phật;Hung góp nhặt sự tao nhã của thân, khẩu, ý, phẩm chất, và hoạt động của các vị Phật.

Sáu âm tiết contact đến sáu ba-la-mật, sáu sự tuyệt đối được chuyển hóa:

Om: liên hệ đến liên hệ đến sự rộng lớn lượng,Ma: tương tác đến đạo đức,Ni: tương tác đến kiên trì, nhẫn nhịn,Pad: tương tác đến chuyên cần,Me: liên hệ đến chú tâm,Hung: liên hệ đến trí tuệ.

Sáu âm huyết cũng liên quan đến sáu vị Phật

Om: contact đến Ratnasambhava (Bảo-Sanh Phật);Ma: tương tác đến Amaghasiddi (Bất-Không-Thành-Tựu Phật);Pad: contact đến Vairocana (Lô-Xá-Na Phật);Hung: tương tác đến Akshobya (A-Súc-Bệ Phật).

Cuối cùng, sáu âm tiết contact đến sáu trí tuệ:

Om: kiến thức thanh thản, an bình;Ma: trí óc hoạt động;Ni: trí thông minh tự tái sanh;Pad: trí tuệ pháp giới;Me: trí óc phân biệt;Hung: trí óc như gương
*

Kết Luận

Chung quy, Lục từ Đại Minh Chú tiếng Phạn hoàn toàn có thể được cầm tắt như sau: Tôi mong xin hiện nay thân của năm dạng với năm ý thức gửi hóa, Vị người yêu tát sỡ hữu viên ngọc cùng hoa sen để bảo lãnh tôi thoát khỏi những nỗi đau khổ của chúng sinh trong sáu cõi.

Thần chú là phiên bản tóm tắt của tủ đồ kiến thức thẳng của tất cả các vị Phật. Số đông chỉ dẫn bao hàm trong từng âm của sáu âm tiết, là bản chất Tinh Thông kín đáo về các vị Phật.

Lục từ Đại Minh Chú tiếng Phạn là nguồn gốc của toàn bộ mọi phẩm chất và niềm hạnh phúc sâu sắc, gốc rễ của các thành tựu lợi ích, sung sướng, với là con đường vĩ đại đưa tới những tồn tại và thoải mái cao cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *