NGOẠI TỆ

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

XEM NHIỀU NHẤT

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong giao dịch tùy chọn và hợp đồng tương lai trong thị trường ngoại tệ

Quản lý rủi ro trong forex là vấn đề được thảo luận nhiều nhất khi giao dịch, Traders muốn hạn chế thua lỗ ở mức thấp nhất và đạt lợi nhuận cao nhất trên mỗi giao dịch, nhưng thực tế, để có thể đạt lợi nhuận cao thì thường trader cần chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn