Công Thức Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải, Giảng Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 2

Bài tập nguyên tắc kế toán luôn chúng ta sinh viên và phần đa ai theo học bộ môn nguyên lý kế toán đều lo lắng bởi độ lâu năm dòng của các nghiệp vụ và có tương đối nhiều tài khoản đề nghị nhớ tên.

Bạn đang xem: Công thức nguyên lý kế toán

Tuy nhiên, nếu còn muốn trở thành một kế toán viên thì việc thông thạo môn nguyên tắc kế toán là điều bắt buộc và mong mỏi được bởi vậy thì những dạng bài bác tập nguyên tắc kế toán phải dễ dàng được giải ra.

Dưới đây Leanh.edu.vn xin cung ứng cho chúng ta bài tập nguyên tắc kế toán từ những chương 1 cho chương 5 với không thiếu các dạng bài xích và kèm từ đó là hướng dẫn ví dụ cách giải những bài tập nguyên lý kế toán này.


*

Bài tập nguyên lý kế toán


1. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 1

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán tất cả những nhiệm vụ gì?

Câu 3: trình bày những yêu mong của hạch toán kế toán.

Câu 4: cơ chế kế toán chung gồm những qui định nào?

Câu 5: Đối tượng chung của hạch toán kế toán với đối tượng cụ thể của hạch toán kếtoán ở công ty lớn là gì?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: tình hình tài sản và nguồn chi phí ở doanh nghiệp cung ứng X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, mối cung cấp vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương luôn thể vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, đồ dùng liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

190

10

Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng hàng

20

12

Vốn đầu tư của nhà sở hữu

650

13

Vay ngắn hạn

200

14

Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

20

15

Quỹ tâng bốc phúc lợi

10

16

Phải trả cho người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế không phân phối

50

18

Phải trả, buộc phải nộp đơn vị nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy khẳng định chỉ tiêu X?

2. Hãy sắp xếp các loại tài sản, nguồn ngân sách tại thời gian đầu ngày 1/1/N theo tài liệu trên.

Hướng dẫn:

1. Khẳng định chỉ tiêu X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia sản ngắn hạn

I. Nợ đề xuất trả

5. Nguyên liệu, thứ liệu

250

13. Vay ngắn hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ tán thưởng phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. Nên trả cho người bán

120

8. Chi phí mặt

X

18. đề xuất trả, bắt buộc nộp bên nước

40

9. Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

190

 

11. Cần thu của khách hàng hàng

20

  

II. Gia tài dài hạn 

II. Vốn chủ sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu

650

2. Máy móc thiết bị

150

14. Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

20

3. Phương tiện đi lại vận tải

100

17. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

50

4. Tài sản hữu hình khác

50

  

10. Hao mòn tài sản cố định

(150)

  

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng gia sản = Tổng nguồn vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài tập nguyên lý kế toán chương 2

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: phương pháp chứng từ kế toán tài chính là gì? vị sao nói đây là phương thức quan trọng trong kế toán?

Câu 2: nuốm nào là hội chứng từ kế toán?

Câu 3: hội chứng từ kế toán tài chính được phân loại như thế nào?

Câu 4: Hãy cho biết thêm trình tự xử trí và luân chuyển chứng từ bỏ kế toán

Câu 5: Ghi chép trên chứng từ kế toán phải vâng lệnh những hình thức nào?

Câu 6: hiện nay việc bảo vệ và tàng trữ chứng từ được quy định như vậy nào?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết thêm những yếu ớt tố chủ yếu trên triệu chứng từ kế toán sau đây và cho biết chứng từ bỏ kế toán kia thuộc một số loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 tháng 12 năm N 

Số: XK01 Nợ: 632 

Có: 1561

- Địa Chỉ (bộ phận): khu 8 - q3 - TP.HCM

- vì sao xuất kho: Xuất bán

- Xuất trên kho (ngăn mặt hàng hóa) công ty ABC. Địa điểm: 64 Đường trơn - Phường bổ Tư Sở - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

        
 

Cộng

     

855.000.000

- Tổng số chi phí ( Viết bằng chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu đ chẵn

- Số triệu chứng từ gốc kèm theo:

Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những yếu hèn tố đa số trên hội chứng từ kế toán:

Tên gọi và số hiệu của hội chứng từ
Ngày tháng năm lập chứng từ
Tên gọi, địa chỉ cửa hàng của đơn vị hoặc cá thể lập và nhận triệu chứng từ
Nội dung nghiệp vụ, kinh tế tài thiết yếu phát sinh
Số lượng, đơn giá với số tiền vàng nghiệp vụ tài chính tài thiết yếu ghi bởi sổ; tổng số tiền củachứng từ dùng nhằm thu chi, chi phí ghi ngay số và bằng chữ
Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người dân có liên quan đến chứng từ

Chứng từ kế toán tài chính này ở trong loại: Chứng từ phía dẫn

3. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 3


*

Các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán


Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: tư tưởng và ngôn từ của phương thức tính giá.

Câu 2: việc tính giá bán các đối tượng người dùng tính giá chỉ có chân thành và ý nghĩa gì?

Câu 3: cho biết các cách thức xác định hàng xuất kho trong kỳ? cho thấy các ngôi trường hợp tương thích để áp dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi biến hóa phương pháp tính cực hiếm hàng tồn kho, lợi nhuận của công ty có bị ảnh hưởng hay không? đến ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: trên một doanh nghiệp, thực trạng xuất nhập đồ vật tư vào tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá bán (đ)

Thành chi phí (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị mặt hàng tồn kho theo phương thức bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) phương thức bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tiễn tồn vào đầu kỳ + Nhập trong kỳ)/ (Số lượng tồn thời điểm đầu kỳ + con số nhập vào kỳ)

= <3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)>/ <3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)> = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá vật liệu xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá vật tư xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ giá trị hàng tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) phương thức nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

      

3.000

3

9.000

04/03

      

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

   

4.000

2,5

10.000

08/03

      

3.000

3

9.000

      

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

   

5.000

2,8

14.000

12/03

   

3.000

3

9.000

   
   

3.000

2,5

7.500

   
      

1.000

2,5

2.500

      

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

   

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

   

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Tại một doanh nghiệp, tình trạng xuất nhập trang bị tư vào thời điểm tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác minh giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 4

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: tài khoản kế toán là gì?

Câu 2: cầm nào là ghi kép? Ghi solo là gì?

Câu 3: vắt nào là khối hệ thống tài khoản kế toán?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

STT

Tài sản, mối cung cấp vốn 

Số tiền

1

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

60

2

Hao mòn gia sản cố định

20

3

Nguyên liệu, vật dụng liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền giữ hộ ngân hàng

10

8

Phải trả cho những người bán

5

9

Phải thu của khách hàng hàng

7

10

Nguồn vốn kinh doanh

55

11

Vay ngắn hạn

3

12

Phải trả, buộc phải nộp khác

1

13

Lợi nhuận không phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại gia sản và nguồn vốn, dùng tính chất bằng phẳng của bảng phẳng phiu kế toán để xác minh X (lãi giỏi lỗ)?

Lập bảng bằng vận kế toán.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng bằng vận kế toán.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

I. Nợ phải trả

Nguyên liệu, đồ vật liệu

2

Phải trả cho những người bán

5

Thành phẩm

6

Vay ngắn hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, đề nghị nộp khác

1

Tiền mặt

3

  

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

10

  

Phải thu của khách hàng hàng

7

  

II. Gia tài dài hạn

II. Vốn công ty sở hữu

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

Nguồn vốn kinh doanh

55

Hao mòn tài sản cố định

(20)

Lợi nhuận không phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền phương diện tồn kho vào đầu tháng 10.000.000đ. Vào tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế tài chính sau:

Dùng tiền khía cạnh 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng
Khách sản phẩm trả nợ bởi tiền phương diện 15.000.000đ
Thu lâm thời ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ
Chi tiền mặt trả nợ cho những người bán 7.000.000đ
Vay thời gian ngắn của bank để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ
Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi cùng khóa thông tin tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Dùng tiền khía cạnh 5.000.000đ nhằm mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Người tiêu dùng trả nợ bởi tiền khía cạnh 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu trợ thì ứng của nhân viên cấp dưới bằng tiền phương diện 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. Bỏ ra tiền phương diện trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay thời gian ngắn của bank để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. đưa ra tiền khía cạnh trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ thiết bị chữ T:

Nợ TK 111 Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 5


*

Bài tập nguyên tắc kế toán bao gồm lời giải


Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết thêm cơ sở nhằm hình thành cách thức tổng đúng theo – cân đối kế toán

Câu 2: báo cáo kết quả sale là gì? cơ sở và kết cấu của report kết quả ghê doanh? tính chất số liệu của báo cáo kết quả marketing có gì khác biệt so cùng với Bảng cân đối kế toán?

Câu 3: quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với thông tin tài khoản kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Tại doanh nghiệp sản xuất X hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai liên tục và nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, vào đầu tháng 1/N bao gồm số dư những tài khoản kế toán:

TK 211 bao gồm số dư là 1.100 triệu đồng

TK 214 có số dư là 150 triệu đồng

TK 152 gồm số dư là 250 triệu đồng

TK 154 gồm số dư là 50 triệu đồng

TK 155 tất cả số dư là 100 triệu đồng

TK 111 bao gồm số dư là 10 triệu đồng

TK 112 gồm số dư là 190 triệu đồng

TK 131 gồm số dư là 20 triệu vnd (dư Nợ)

TK 411 bao gồm số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay ngắn hạn) tất cả số dư là 200 triệu đồng

TK 414 tất cả số dư là 520 triệu đồng

TK 331 tất cả số dư là 120 triệu vnd (dư có)

TK 421 có số dư là 40 triệu đ (dư có)

TK 333 bao gồm số dư là 40 triệu vnd (dư có)

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 1/N:

1. Hồi tháng mua vật tư chưa trả tiền fan bán, vật liệu nhập kho đầy đủ theo trị giá chỉ ở hoá đối kháng là 55 triệu đồng (trong đó bao gồm thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp sử dụng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 70 triệu đ và nộp những khoản thuế còn nợ chi tiêu 40 triệu đồng.

3. Vào thời điểm tháng xuất vật liệu ra áp dụng trị giá vật tư xuất kho đang tính được như sau:

- Xuất dùng vào sản xuất thành phầm 180 triệu đồng;

- Xuất sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 5 triệu đồng.

4. Hồi tháng tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hữu hình:

- sử dụng vào mục tiêu sản xuất 10 triệu đồng;

- cần sử dụng phục vụ máy bộ quản lý công ty lớn 3 triệu đồng.

5. Vào thời điểm tháng tính tiền lương phải trả người công nhân viên:

- phải trả công nhân sản xuất trăng tròn triệu đồng;

- phải trả cán bộ làm chủ doanh nghiệp 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% các khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

7. Tính túi tiền sản phẩm cung cấp được trong thời điểm tháng nhập kho, hiểu được giá trị sản phẩm dở dang vào cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Hồi tháng đã xuất kho thành phẩm cung cấp trực tiếp mang đến khách, trị giá xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán sản phẩm trong mon 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là trăng tròn triệu đồng. Đã chiếm được vào chi phí gửi ngân hàng 150 triệu đồng, vào nhập quỹ tiền mặt 30 triệu đồng, quý khách còn nợ 40 triệu đồng.

10. Doanh nghiệp đã thu nợ được ở người tiêu dùng 50 triệu đồng và đã dùng trả nợ chi phí vay thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho giữ hộ hàng đi xuất bán cho công ty C, trị giá bán vốn kết quả xuất kho gửi cung cấp là 30 triệu đồng, trị giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Dùng tiền gửi bank nộp thuế vào chi phí Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông báo đã nhận được được hàng và không trả chi phí số mặt hàng trên, trị giá thanh toán 44 triệu đồng.

14. Cần sử dụng tiền phương diện tại quỹ chi trả bỏ ra phí bán sản phẩm trong kỳ 5 triệu đồng.

15. Thời điểm cuối tháng xác định công dụng kinh doanh hiểu được chi phí bán sản phẩm và chi phí quản lý doanh nghiệp phân chia hết cho hàng chào bán trong kỳ, các khoản doanh thu và chi phí đều hòa hợp pháp, hợp lý; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

16. Xuất quỹ tiền phương diện trả lương đến công nhân viên 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh;

- Mở những tài khoản kế toán, ghi số dư đầu tháng, số phân phát sinh trong tháng và tính số dư những tài khoản kế toán cuối tháng;

- Lập bảng cân đối tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng phẳng phiu kế toán vào cuối tháng 1/N

- Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh cuối mon 1/N

Hướng dẫn:

1.

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: 20 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% các khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Xem thêm: Tổng hợp 23+ cách bảo quản bánh bông lan trứng muối đúng chuẩn để được lâu

Tập đúng theo CPSXPS trong kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá thành sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: 20 triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi thừa nhận GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

*) Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) xác minh thuế TNDN yêu cầu nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết gửi thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) xác định lợi nhuận không phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: trăng tròn triệu

Có TK 111: đôi mươi triệu

6. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 6

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự kế toán quá trình mua sắm thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình từ kế toán quá trình sản xuất thực hiện ra làm sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự kế toán tài chính quá trình bán sản phẩm thực hiện ra làm sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình trường đoản cú kế toán quy trình xác định hiệu quả kinh doanh thực hiện thế nào (vẽ sơ đồ)?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tại doanh nghiệp lớn Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK chi tiêu sản xuất dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- những TK khác tất cả số dư (xxx) hoặc không có số dư.

B - các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1/ Xuất kho vật liệu dùng mang đến SXKD là 100.000, vào đó

- cần sử dụng cho SX SP A: 50.000.

- sử dụng cho SX SP B: 35.000.

- cần sử dụng cho làm chủ phân xưởng: 15.000.

2/ Tính chi phí lương yêu cầu trả mang đến CNV là 63.000, trong đó

- chi phí lương CNSX SP A: 15.000.

- tiền lương CNSX SP B: 25.000.

- chi phí lương làm chủ phân xưởng: 5.000.

- tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000

- tiền lương của bộ phận quản lý công ty lớn 10.000

3/ Trích các khoản trích theo lương theo xác suất quy định (giả định tổng thể tiền lương là lương cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho cấp dưỡng 15.000; bộ phận bán hàng 12.000; thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 11.000

5/ thời điểm cuối kỳ kết gửi hết giá thành SX. Biết rằng ngân sách SX chung phân chia cho từng nhiều loại SP theo tiền lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2/ phản ảnh vào TK tổng hợp, TK đưa ra tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho NVL dùng cho SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Tiền lương buộc phải trả cho CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích những khoản trích theo lương phần trăm quy định (toàn bộ tiền lương là lương cơ bản)

Tính toán:

+) người công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương từ ta có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) người lao động yêu cầu đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) những khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

  

TK 334

6.615

  

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214: 38.000

5. Ta có:

TK 627

CPS: 36.175

Phân bửa cho từng loại sản phẩm theo chi phí lương công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy ta có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

Nhập kho

*) Tập đúng theo CPSXPS trong kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A: 50.000

Có TK 622A: 15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A: 13.565,625

Giá thành phân phối A = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 6.000 + 82.090,625 - 6.000

= 82.090,625

*) Tập vừa lòng CPSXPS trong kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B: 35.000

Có TK 622B: 25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B: 22.609,375

Giá thành tiếp tế B = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 9.000 + 88.484,375 - 3.000

= 94.484,375

*) đề đạt vào TK tổng hợp, TK bỏ ra tiết

Bài 2: Cho tình trạng tại doanh nghiệp XYZ trong thời điểm tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật tư chính cho sản xuất thành phầm 85.000

2. Xuất kho một vài công vậy lao động phục vụ phần tử sản xuất 30.000, phục vụ bán hàng 14.000 (loại phân bổ 1 lần)

3. Các chi phí dịch vụ thiết lập ngoài hồi tháng (tiền điện, nước, năng lượng điện thoại) theo giá chưa xuất hiện thuế ship hàng cho tiếp tế 35.000, ship hàng cho bán sản phẩm 16.000, làm chủ doanh nghiệp 42.800, thuế suất thuế giá chỉ trị gia tăng 10%, toàn cục thanh toán bởi tiền mặt

4. Tính ra chi phí lương nên trả của công nhân trực tiếp cung ứng 75.000, lương nhân viên bán sản phẩm 32.000, lương thành phần quản lý doanh nghiệp 23.000

5. Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (tỷ lệ thân lương cơ bản và lương năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ bộ phận sản xuất 25.000, cỗ phận bán hàng 10.000, bộ phận quản lý công ty lớn 8.500

7. Nhập kho kết quả 300 sản phẩm ngừng từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ

2. Tính giá cả sản phẩm sản xuất ngừng trong kỳ biết giá trị thành phầm dở dang thời điểm đầu kỳ là 3.000, vào cuối kỳ là 17.000

3. Phản chiếu vào tài khoản kế toán

Kết Luận:

Trên đó là các dạng bài tập nguyên lý kế toán có phần câu hỏi lý thuyết cũng tương tự phần bài bác tập thực hành, bài bác tập luyện tập để các chúng ta có thể dễ dàng đọc được các phương thức làm của từng dạng bài bác tập. Chúc các bạn có thể chinh phục bài xích tập nguyên lý kế toán thành công!

Để được đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng và kiến thức nền móng về nguyên tắc kế toán qua những clip do những kế toán trưởng đã có khá nhiều năm kinh nghiệm share các chúng ta có thể tham khảo >>

Nguyên lý kế toán tài chính là môn học nền tảng, là nới bắt đầu vô cùng đặc biệt quan trọng để hoàn toàn có thể học và có tác dụng kế toán. Nguyên tắc kế toán được ứng dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau, là những nguyên tắc chung trong kế toán nhưng mà cả kế toán việt nam và quốc tế thừa nhận. Nếu không tồn tại những loài kiến thức nguyên tắc kế toán vững vàng, các bạn sẽ không thể làm cho nghề kế toán. 

Bài viết này, kế toán tài chính Lê Ánh phía dẫn bạn cách học nguyên tắc kế toán hiệu quả, đồng thời share cho bạn đọc, các bạn học viên gia nhập khóa học kế toán thực hành thực tế tại hà nội thủ đô và tphcm những bài xích tập, bài bác giải nguyên lý kế toán để các bạn có thể xây được nền móng nguyên lý kế toán có thể chắn.


*

1. Hệ thống những kiến thức nguyên tắc kế toán quan liêu trọng

Nội dung nguyên lý kế toán mà toàn bộ sinh viên, người đi làm kế toán cần nắm chắc, kia là:

Bản hóa học của kế toán
Phương pháp hội chứng từ kế toán
Phương pháp tính giá
Phương pháp đối ứng tài khoản kế toán
Phương pháp tổng hợp bằng phẳng kế toán
Kế toán các quá trình sản xuất marketing chủ yếu
Tổ chức sổ kế toán
Tổ chức cỗ máy kế toán

2. Phương pháp học nguyên lý kế toán

Học nguyên tắc kế toán kết quả là đề nghị mang được hầu như kiến thức nguyên tắc kế toán vận dụng vào thực tiễn. Để làm cho được điều đó, thì bạn phải học theo cách thức sau:

Hiểu rõ thực chất từng ngôn từ trong kim chỉ nan nguyên lý kế toán, tiếp đến tìm phát âm sự vận dụng kiến thức kim chỉ nan này bên cạnh thực tế. Trước mỗi sự việc ứng dụng, luôn luôn đặt thắc mắc vì sao và đi kiếm câu vấn đáp bằng được. Khi nắm rõ ngọn ngành, bạn sẽ yên tâm ứng dụng những gọi biết của chính bản thân mình vào các bước mà sẽ không biến thành cảm thấy lo lắng hay sợ sai.Ví dụ, về kim chỉ nan nguyên lý kế toán thì những tài khoản kế toán được phân thành các loại tài khoản tài sản, mối cung cấp vốn, doanh thu, ngân sách chi tiêu và xác định tác dụng kinh doanh. Tuy nhiên, khi tìm hiểu và áp dụng vào thực tế, thì các bạn cần mày mò là bây chừ Bộ tài chính đang có thể chấp nhận được doanh nghiệp áp dụng tài khoản kế toán đi theo thông tư nào? các tài khoản này còn có số ký kết hiệu là gì?
Sau đó, bạn cần tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từng thông tin tài khoản kế toán, từ kia làm bài xích tập và nhớ số ký hiệu tài khoản, tuyệt đối không cần học thuộc hình trạng học vẹt, bởi dù được ký hiệu vì thế nhưng sự cam kết hiệu đó bao gồm lý do, cũng như việc áp dụng của tính công nghệ trong kế toán tài chính vậy.

Trong chương trình đào tạo các ngành kinh tế tài chính và kế toán thì nguyên tắc kế toán được dạy với thời gian một học tập kỳ (khoảng 5 tháng) và được ứng dụng trong những môn học đại lý ngành và siêng ngành khác trong suốt thời gian 3 năm đại học còn lại. Mặc dù vậy, rất nhiều sinh viên kế toán sau thời điểm học xong xuôi 4 năm đại học vẫn không hiểu biết nhiều về các tài khoản kế toán tài chính và biết phương pháp hạch toán kế toán.Đây là hệ quả của vấn đề học sai phương pháp, chưa tập trung vào vấn đề học của sinh viên hiện tại nay.

Kế toán Lê Ánh đã hỗ trợ cho tương đối nhiều học viên mất gốc, hoặc học trái chuyên ngành, lần chần gì về kế toán rất có thể định khoản kế toán tài chính và nỗ lực chắc các kiến thức nguyên lý kế toán chỉ sau 6 buổi tham gia khóa học nguyên lý kế toán .

3. Khối hệ thống bài tập và bài bác giải nguyên tắc kế toán

Để hoàn toàn có thể nắm chắc kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc kế toán thì bạn cần phải làm nhiều bài tập, đôi khi có những bài giải tối ưu và tốt nhất có thể cho các bài tập đó.

Với nguyên tắc kế toán, bạn phải làm nhiều bài bác tập định khoản kế toán và các bài tập về tính giá để rất có thể mang những kỹ năng này vận dụng vào thực tiễn.

Các dạng bài xích tập về nguyên lý kế toán là:

Bài tập phân một số loại tài sản, mối cung cấp vốn
Bài tập về lập bảng bằng vận kế toán
Bài tập về các cách thức tính giá
Bài tập về định khoản kế toán
Bài tập về hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại quy trình mua hàng, thêm vào và buôn bán hang
Bài tập tổng hợp.

Kế toán Lê Ánh đưa ra ví dụ về bài bác tập nguyên lý kế toán và bài giải như sau:

Định khoản kế toán những nghiệp vụ vạc sinh

Khách sản phẩm trả tiền mua sắm chọn lựa chịu tự kỳ trước bằng tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

bao gồm TK 131: 10.000

Dùng chi phí gửi ngân hàng để download TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi tiêu vận đưa bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền phương diện (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

gồm TK 112: 44.000

có TK 111: 220

Dùng tiền gởi NH trả nợ người chào bán 30.000 và rút về quĩ tiền phương diện 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

tất cả TK 112: 50.000

Dùng tiền khía cạnh trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000

tất cả TK 111: 20.000

Vay thời gian ngắn NH trả nợ người bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

gồm TK 311: 20.000

Dùng tiền gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

gồm TK 112: 50.000

Mua vật liệu nhập kho giá download 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) không trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

gồm TK 331: 22.000

Yêu cầu: 

2. Phản ảnh vào tài khoản kế toán

 

*

*
3.Lập bảng so sánh số phát sinh kiểu những cột

*

4. Lập bảng bằng vận kế toán

*

Kế toán Lê Ánh có hệ thống bài tập và bài giải nguyên tắc kế toán. Nếu còn muốn nhận cỗ tài liệu này, chúng ta để lại e-mail để kế toán Lê Ánh gửi tặng kèm bạn.

Để được chỉ dẫn và lời giải trực tiếp những vụ việc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung chổ chính giữa Lê Ánh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *