Sách Giáo Khoa Toán Bài - Sách Giáo Khoa Toán Thpt

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và huấn luyện và giảng dạy phát hành góp cho học viên học tập các tài năng giải toán tiểu học.Cuốn sách bao gồm bài tập rèn luyện của không ít phần trong sách giáo khoa toán lớp 5.

Giới thiệu lịch trình học tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 :

TOÁN LỚP 5 TẬP 1

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập tư tưởng về phân số

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán bài

Bài 2. Ôn tập: đặc thù cơ bạn dạng của phân số
Bài 3. Ôn tập: đối chiếu hai phân số
Bài 4. Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phân
Bài 6. Luyện tập
Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Bài 9. Láo lếu số
Bài 10. Láo lếu số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tập
Bài 12+13+14. Rèn luyện chung
Bài 15. Ôn tập về giải toán
Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
Bài 17. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tập
Bài 20. Rèn luyện chung
Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài
Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 23. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích
Bài 26. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 27. Héc-ta
Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Luyện tập chung
CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Quan niệm số thập phân
Bài 33. Có mang số thập phân (tiếp theo)Bài 34: sản phẩm của số thập phân – Đọc, viết số thập phân
Bài 35. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 36. Nhị phân số bởi nhau
Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
Bài 38. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân
Bài 41. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
Bài 43. Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân
Bài 44+45+46. Luyện tập chung
Bài 47. Trường đoản cú kiểm tra
Bài 48. Cộng hai số thập phân
Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 50. Tổng những số thập phân
Bài 51. Luyện tập
Bài 52. Trừ nhị số thập phân
Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 54. Luyện tập chung
Bài 55. Nhân một số thập phân với một vài tự nhiên
Bài 56. Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tập
Bài 58. Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân
Bài 59+60. Luyện tập
Bài 61+62. Luyện tập chung
Bài 63. Chia một vài thập phân cho một số tự nhiên
Bài 64. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 65. Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một vài tự nhiên cho một số trong những tự nhiên cơ mà thương kiếm được là một trong những thập phân
Bài 67. Luyện tập
Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một trong những thập phân
Bài 69. Luyện tập
Bài 70. Chia một trong những thập phân cho một số trong những thập phân
Bài 71. Luyện tập
Bài 72+73. Rèn luyện chung
Bài 74. Tỉ số phần trăm
Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 76. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)Bài 78. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)Bài 80. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 81+82. Rèn luyện chung
Bài 83. Ra mắt máy tính quăng quật túi
Bài 84. Sử dụng laptop bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giác
Bài 86. Diện tích s hình tam giác
Bài 87. Luyện tập
Bài 88. Luyện tập chung
Bài 89. Tự kiểm tra

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 2Bài 90. Hình thang
Bài 91. Diện tích s hình thang
Bài 92. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 93. Rèn luyện chung
Bài 94. Hình tròn. Đường tròn
Bài 95. Chu vi hình tròn

Xem thêm: Da Đầu Bị Nổi Mẩn Đỏ - Da Đầu Bị Ngứa Nổi Mẩn Đỏ

Bài 96. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 97. Diện tích hình tròn
Bài 98. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 99. Rèn luyện chung
Bài 100. Ra mắt biểu thiết bị hình quạt
Bài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tích
Bài 103. Luyện tập chung
Bài 104. Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Bài 106. Luyện tập
Bài 107. Diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương
Bài 108. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 109. Luyện tập chung
Bài 110. Thể tích của một hình
Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Bài 112. Mét khối
Bài 113. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 114. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 115. Thể tích hình lập phương
Bài 116 + 117. Rèn luyện chung
Bài 118*. Ra mắt hình trụ. Trình làng hình cầu
Bài 119 + 120. Luyện tập chung
Bài 121. Tự kiểm tra
CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀUBài 122. Bảng đơn vị đo thời gian
Bài 123. Cùng số đo thời gian
Bài 124. Trừ số đo thời gian
Bài 125. Luyện tập
Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số
Bài 127. Phân chia số đo thời gian cho một số
Bài 128. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 129. Luyện tập chung
Bài 130. Vận tốc
Bài 131. Luyện tập
Bài 132. Quãng đường
Bài 133. Luyện tập
Bài 134. Thời gian
Bài 135. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 136 + 137 + 138. Rèn luyện chung
CHƯƠNG 5. ÔN TẬPBài 139. Ôn tập về số trường đoản cú nhiên
Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số
Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân
Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Bài 146. Ôn tập về đo diện tích
Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
Bài 149. Ôn tập về đo thời gian
Bài 150. Phép cộng
Bài 151. Phép trừ
Bài 152. Luyện tập
Bài 153. Phép nhân
Bài 154. Luyện tập
Bài 155. Phép chia
Bài 156 + 157. Luyện tập
Bài 158. Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian
Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số trong những hình
Bài 160. Luyện tập
Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một vài hình
Bài 162. Luyện tập
Bài 163. Luyện tập chung
Bài 164. Một trong những dạng việc đã học
Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung
Bài 175. Tự chất vấn – VBT Toán 5
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Với lời giải Toán 8 sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều hay nhất, cụ thể bám ngay cạnh sgk Toán 8 Tập 1 cùng Tập 2 không hề thiếu Đại số và Hình học giúp học viên lớp 8 thuận tiện làm bài bác tập Toán 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *