Thay Đổi Trung Tâm Tin Nhắn Trên Android ? Attention Required!

Mình đã xài Milesotone android 2.1 nhưng đôi lúc reply lời nhắn toàn bị trả lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *