Top 40 câu trắc nghiệm lịch sử 12 bài 19 có đáp án 2023, trắc nghiệm lịch sử 12 bài 19 (có đáp án)

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát Thi demo THPT giang sơn Thi demo THPT tổ quốc Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Thi demo Đánh giá năng lượng Thi thử Đánh giá năng lượng Lớp một Lớp một

35 câu trắc nghiệm lịch sử 12 bài bác 19 (có đáp án)


thiết lập xuống 13 291 4

Toptailieu.vn xin trình làng 35 câu trắc nghiệm Bước cải cách và phát triển của cuộc tao loạn toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951-1953)(có đáp án) chọn lọc, hay tuyệt nhất giúp học viên lớp 12ôn luyện kỹ năng và kiến thức để đạt hiệu quả cao trong các bài thi môn Lịchsử.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 19

Mời chúng ta đón xem:

35 câu trắc nghiệm Bước phát triển của cuộc binh cách toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951-1953)(có đáp án) lựa chọn lọc

Câu hỏi nhấn biết

A. Anh cùng Nhật.

B. Mĩ cùng Nhật.

C. Mĩ với Pháp.

D. Anh và Pháp.

Đáp án:C

A. Quân sự.

B. Kinh tế tài chính - tài chính.

C. Kinh tế tài chính - tài chính, y tế.

D. Quân sự, kinh tế - tài chính.

Đáp án: D

Câu 3:Hiệp ước hợp tác kinh tế tài chính Việt – Mĩ 9/1951 được kí kết giữa

A. Mĩvà Pháp.

B. Mĩ cùng Ngô Đình Diệm.

C. Mĩ và trung hoa Dân Quốc.

D. Mĩ với Bảo Đại.

Đáp án: D

Câu 4:Để ràng buộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ Bảo Đại, Mĩ đang kí với Bảo Đại hiệp ước nào sau đây?

A. Hiệp cầu hợp tác kinh tế tài chính Việt – Mĩ (1951).

B. Hiệp định bảo vệ chung Đông Dương (1950).

C. Hiệp cầu ABM (1972).

D. Hiệp định SALT-1(1972).

Đáp án: A

Câu 5:Cuối 1950, Pháp nhờ vào viện trợ của Mĩ đã đề ra kế hoạch nào sau đây?

A. Kếhoạch Rơ ve.

B. Planer Đờ Lát giật Tátxinhi.

C. Kế hoạch Nava.

D. Planer ”đánh cấp tốc thắng nhanh”.

Đáp án: B

Câu 6:Đại hội đại biểu lần trang bị II của Đảng (2/1951) diễn ra ở đâu?

A. Pác Bó (Cao Bằng)

B. Hóc Môn (Gia Định).

C. Hương Cảng (Trung Quốc).

D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Đáp án: D

Câu 7:Đại hội đại biểu lần sản phẩm II của Đảng (2/1951) đã trải qua hai report quan trọng của ai?

A. Hồ
Chí Minh cùng Trường Chinh.

B. Hcm và nai lưng Phú.

C. Trường Chinh với Lê Hồng Phong.

D. è cổ Phú với Trường Chinh.

Đáp án: A

Câu 8:Đại hội đại biểu lần sản phẩm II của Đảng (tháng 2/1951) ra quyết định đưa Đảng ra chuyển động công khai ở vn với tên gọi

A. Đảng Dân nhà Việt Nam.

B. Đảng Lao hễ Việt Nam.

C. Đảng Dân chủ Đông Dương.

D. Đảng cùng sản Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 9:Đại hội II của Đảng cộng sản Đông Dương đã mang tờ báo làm sao làm ban ngành ngôn luận của tw Đảng?

A. Báo Tuổi trẻ.

B. Báo Nhân dân.

C. Báo Thanh niên.

D. Báo An ninh.

Đáp án: B

Câu 10:Ai được thai làm Tổng túng bấn thư của Đảng tại Đại hội đại biểu lần sản phẩm II (1951)?

A. è cổ Phú.

B. Hồ Chí Minh.

C. Trường Chinh.

D. Lê Hồng Phong.

Đáp án:C

Câu 11:Năm 1951, mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thống độc nhất vô nhị thành một mặt trận duy nhất mang tên là

A. Kết liên Việt – Miên – Lào.

B. Mặt trận phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận dân nhà Đông Dương.

D. Trận mạc Liên Việt.

Đáp án: D

Câu 12:Tháng 3/1951, hội nghị đại biểu nhân dân cha nước Đông Dương vẫn thành lập

A. Liên hiệp Việt – Miên – Lào.

B. Trận mạc thống nhất dân chúng Việt – Miên – Lào.

C. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.

D. Trận mạc Việt – Miên – Lào.

Đáp án:C

A. 5 anh hùng.

B. 6 anh hùng.

C. 7 anh hùng.

D. 8 anh hùng.

Đáp án:C

Câu 14:Đến 7/1954, Đảng và chính phủ việt nam Dân chủ cộng hòa đã tiến hành được từng nào đợt giảm tô và cải tân ruộng đất.

A. 4 đợt giảm tô với 1 đợt cải cách ruộng đất.

B. 5 đợt sút tô cùng 1 đợt cải cách ruộng đất.

C. 6 đợt bớt tô với 1 đợt cải tân ruộng đất.

D. 7 đợt bớt tô với 1 đợt cách tân ruộng đất.

Đáp án: B

Câu hỏi thông hiểu

Câu 15.Đại hội Đảng nào sau đây được đánh xem là “ Đại hội kháng thắng lợi lợi”?

A. Đại hội lần sản phẩm công nghệ VI của Đảng (1986)

B. Đại hội Quốc dân sinh sống Tân Trào (1945).

C. Đại hội lần đồ vật II của Đảng (1951).

D. Đại hội Đại biểu lần sản phẩm công nghệ III của Đảng (1960).

Đáp án:C

Câu 16.Nội dung làm sao sau đó là một một trong những điểm chủ yếu của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi?

A. Tăng tốc hệ thống chống ngự trê tuyến phố số 4.

B. Tùy chỉnh hành lang Đông – Tây.

C. Kiến tạo phòng tuyến boong ke, ra đời vành đai trắng.

D. Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần lắp thêm hai.

Đáp án:C

Câu 17:“ mau lẹ tập trung quân Âu – Phi, desgin lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân”. Đó là 1 trong bốn điểm chính của kế hoạch nào?

A.Kế hoạch Rơ ve.

B. Chiến lược Na va.

C. Planer Đờ Lat đơ Tátxinhi.

D. Planer Mácsan.

Đáp án:C

Câu 18:“ Đánh đuổi đàn đế quốc xâm lược, giành hòa bình và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xóa sổ những tàn tích phong kiến…” đó là nhiệm vụ được nêu ra trong văn kiện nào?

A. Report chính trị do quản trị Hồ Chí Minh trình diễn tại đại hội.


B. Report Bàn về kiểu cách mạng nước ta của Tổng bí thư ngôi trường Chinh.

C. Cưng cửng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng.

D. Bạn dạng đề cương văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 19:“Là mốc ghi lại bước cách tân và phát triển mới trong vượt trình trưởng thành và lãnh đạo bí quyết mạng của Đảng, là “Đại hội kháng thắng lợi lợi”. Kia là ý nghĩa sâu sắc của

A. Hội nghị lần I Ban chấp hành tw Đảng 1935.

B. Đại hội lần thiết bị II của Đảng cùng sản Đông Dương 1951.

C. Hội nghị ra đời Đảng 1930

D. Đại hội lần sản phẩm III của Đảng 1960.

Đáp án: B

Câu 20:Ý nàokhôngphản ánh đúng ngôn từ của Đại hội đại biểu lần sản phẩm II Đảng cùng sản Đông Dương (tháng 2/1950)?

A. Thành lập Mặt trận Việt Nam
Độc lập đồng minh.

B. Thai Ban Chấp hành trung ương và Bộ thiết yếu trị của Đảng.

C. Thông qua bản “Báo cáo bao gồm trị” với “Bàn về phong thái mạng Việt Nam”.


D. Đưa Đảng ra vận động công khai với tên gọi Đảng Lao đụng Việt Nam.

Đáp án: A

Câu 21:Lập phòng đường bong ke và vành đai trắng ngơi nghỉ đồng bằng Bắc Bộ, đó là kế hoạch quân sự chiến lược nào của Pháp?

A. Planer Rơve.

B. Chiến lược Nava.

C. Kế hoạch Đờ Lat giật Tátxinhi.

D. Chiến lược Bôlaéc.

Đáp án:C

Câu 22:Mục đích Mĩ kí “Hiệp định phòng vệ chung Đông Dương” với Pháp năm 1950 với “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ” với Bảo Đại năm 1951 là gì?

A. Từng bước can thiệp sâu vào trận đánh tranh Đông Dương.

B. Viện trợ kinh tế, tài chính cho Pháp với Bảo Đại.

C. Tạo nên sự ràng buộc về ghê tế, quân sự chiến lược với Pháp.

D. Thẳng ràng buộc chính phủ nước nhà Bảo Đại.

Đáp án: A

Câu 23:Kế hoạch Đờ Lát đơ Việt Namtxinhi (1950) được thực hiện đã tác động ảnh hưởng gì cho cuộc đao binh chống Pháp của Việt Nam?

A. Gặp gỡ khó khăn vào việc tổ chức triển khai xây dựng lực lượng chống chiến.

B. Khiến cho cuộc loạn lạc trở bắt buộc khó khăn, phức tạp.


C. Việt Nam tiếp tục giữ vững vàng quyền chủ động trên chiến trường

D. Việt Nam tăng mạnh đấu tranh trên lĩnh vực ngoại giao.

Đáp án: D

Câu 26.Sự kiện nào dưới đây thể hiện tình đoàn kết giữa cha nước Đông Dương trong tranh đấu chống Pháp với can thiệp Mĩ?

A. Ra đời tổ chức Liên minh quần chúng. # Việt – Miên – Lào (1951).

B. Phối kết hợp để phá Việt Namn chiến dịch Thượng Lào xuân hè (1953).

C. Kết hợp để phá Việt Namn chiến dịch tây-bắc thu – đông (1952).

D. Thành lập và hoạt động tổ chức cấu kết Việt - Miên -Lào (1951).

Đáp án: A

Câu 27.Mĩ can thiệp sâu với dính líu thẳng vào trận đánh tranh của Pháp sinh sống Đông Dương (1945 – 1954) vì

A. Mong muốn giúp Pháp kết thúc xâm lược Đông Dương.

B. Cả Pháp và Mĩ thuộc trong phe tư bạn dạng chủ nghĩa.

C. Muốn mỗi bước thay chân Pháp nghỉ ngơi Đông Dương.

D. Mong muốn thúc đẩy tự do thoải mái dân chủ ở khu vực Đông Dương.

Đáp án:C

Câu 28:Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (tháng 12/1950) của thực dân Pháp ngơi nghỉ Đông Dươngkhôngcó nội dung nào dưới đây?

A. Tăng tốc phòng ngự trên hiên nhà Đông - Tây.

B. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm thời chiếm.

C. Chế tạo lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.

D. Phối hợp chiến tranh tư tưởng với chiến tranh kinh tế.

Đáp án: A

Câu 29:Nội dung nàokhôngphản ánh đúng thủ đoạn của Mĩ sinh hoạt Đông Dương một trong những năm 1951 - 1953?

A. Ngăn chặn ảnh hưởng của công ty nghĩa thôn hội.

B. Đưa quân nhóm tham chiến trực tiếp.

C. Từng bước một thay chân quân Pháp.

D. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.

Đáp án: B

Câu 30:“Tổng kết tay nghề đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử hào hùng đấu tranh oanh liệt kể từ ngày ra đời, khẳng định đường lối loạn lạc chống Pháp của Đảng” là văn bản của báo cáo nào được trình diễn tại Đại hội Đại hội đại biểu lần lắp thêm II của Đảng (1951)?

A. Report chính trị của hồ Chí Minh

B. Báo cáo Bàn về phong thái mạng vn của trường Chinh

C. Bạn dạng đề cương văn hóa của ngôi trường Chinh

D. Báo cáo chính trị của Lê Duẩn

Đáp án: A

Câu 31:Vì sao Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) lại khắc ghi một mốc đặc biệt trong quy trình lãnh đạo và cứng cáp của Đảng ta?

A. Đảng vẫn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo giải pháp mạng

B. Đã hoàn thành xong được con đường lối đấu tranh, tăng cường vai trò chỉ đạo của Đảngvới cuộc phòng chiến

C. Đã giải quyết vấn đề dân tộc trong cỡ từng nước Đông Dương

D. Đã gửi Đảng ra vận động công khai, tiếp tục nắm quyền lãnh đạo phương pháp mạng
Việt Nam

Đáp án: B

Câu 32:Tháng 9-1951, Mĩ đang kí cùng với Bảo Đại hiệp cầu gì nhằm trực tiếp ràng buộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ Bảo Đại vào Mĩ?

A. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương

B. Hiệp ước tài chính Việt- Mĩ

C. Hiệp cầu hợp tác kinh tế Việt- Mĩ

D. Hiệp ước hợp tác ký kết Việt- Mĩ

Đáp án:C

Câu 33:Việc Pháp - Mĩ đưa ra và triển khai kế hoạch Đờlát lag Tátxinhi gồm tác động ra sao đến trận chiến kháng chiến của dân chúng Việt Nam?

A. Hậu phương của việt nam bị đánh phá, sự liên lạc giữa những căn cứ bị giảm đứt

B. Việt nam bị mất đất, mất dân, vùng kiểm soát và điều hành bị thu hẹp

C. Quân chủ lực của việt nam bị phân tán dễ dẫn cho thất bại.

D. Cuộc chiến tranh Đông Dương cải tiến và phát triển lên đồ sộ lớn, vùng sau sống lưng địch gặp mặt nhiều cực nhọc khăn

Đáp án: D

Câu 34:Để bồi dưỡng sức dân thứ nhất là nông dân, đầu 1953 Đảng và chính phủ đã có chủ trương gì?

A. Chấn chỉnh chính sách thuế khoá

B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành thực tế tiết kiệm

C. Tạo nền tài chính, ngân hàng, mến nghiệp

D. Phát đụng quần bọn chúng triệt đề giám đánh và cải cách ruộng đất

Đáp án: D

Câu 35:Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề tương đồng giữa chiến lược Đờlát lag Tátxinhi với planer Rơve của Pháp – Mĩ?

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kỹ năng Biểu chủng loại Biểu mẫu

40 câu Trắc nghiệm lịch sử 12 bài bác 19 bao gồm đáp án 2023: Bước cách tân và phát triển mới của cuộc loạn lạc toàn quốc phòng thực dân Pháp


download xuống 18 3.226 24

tcncongdoan.edu.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, những em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 12 bài 19: Bước cải cách và phát triển mới của cuộc đao binh toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951-1953) lựa chọn lọc, bao gồm đáp án. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám đít chương trình sgk lịch sử 12. Mong muốn với bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài bác 19 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt tác dụng cao trong bài thi trắc nghiệm môn lịch sử vẻ vang 12.

Giới thiệu về tài liệu:

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 40 câu

- giải thuật & đáp án: tất cả

Mời quí độc giả tải xuống để xem không hề thiếu tài liệu Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bao gồm đáp án bài bác 19: Bước cải cách và phát triển mới của cuộc loạn lạc toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953):

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12

Bài giảng lịch sử vẻ vang 12 bài 19: Bước cải cách và phát triển của cuộc binh cách toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951-1953)BÀI 19: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)

Câu 1:Nhiệm vụ cơ bạn dạng của giải pháp mạng vn được đề ra tại Đại hội đại biểu của Đảng lần lắp thêm II (2/1951) không bao gồm

A. Giành hòa bình và thống nhất.

B. Xóa sổ những tàn tích phong kiến.

Xem thêm: Top 5 Máy Tính Bảng Hỗ Trợ Nghe Gọi, Giá Rẻ Chỉ Từ 3 Triệu, Máy Tính Bảng, Tablet Dưới 3 Triệu

C. Thiết kế xây dựng cơ sở mang lại chủ nghĩa làng mạc hội.

D. Bắt đầu xây dựng chính sách dân người chủ sở hữu dân.

Lời giải:

Báo cáo “Bàn về phong thái mạng Việt Nam”của bè bạn Trường Chinh đã trình bày rõ trách nhiệm cơ phiên bản của bí quyết mạng việt nam gồm:

- Đánh đuổi bầy đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất trọn vẹn cho dân tộc.

- xóa bỏ những tàn tích phong kiến với nửa phong kiến, triển khai “người cày bao gồm ruộng”.

-Phát triển chính sách dân người chủ dân (không phải ban đầu xây dựng), gây các đại lý cho nhà nghĩa buôn bản hội ngơi nghỉ Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:“Tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của Đảng qua những chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt tính từ lúc ngày ra đời, khẳng định đường lối tao loạn chống Pháp của Đảng” là nội dung của report nào được trình bày tại Đại hội Đại hội đại biểu lần máy II của Đảng (1951)?

A. Báo cáo chính trị của hồ Chí Minh

B. Report Bàn về phong thái mạng nước ta của ngôi trường Chinh

C. Bản đề cương văn hóa của trường Chinh

D. Report chính trị của Lê Duẩn

Lời giải:

Báo cáo bao gồm trị bởi vì Hồ Chí Minh trình bày đã tổng kết tay nghề đấu tranh của Đảng qua những chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt tính từ lúc ngày ra đời, xác minh đường lối đao binh chống Pháp của Đảng.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 3:Mặt trận như thế nào là hình tượng của khối kết hợp 3 nước Đông Dương vào cuộc nội chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

A. Liên minh quần chúng. # Đông Dương

B. Liên minh dân chúng Việt- Miên- Lào

C. Hợp lại thành Việt- Miên- Lào

D. Chiến trường nhân dân Việt- Miên- Lào

Lời giải:

Đáp án phải chọn là: B

Câu 4:Đâu không hẳn là phương châm giáo dục đào tạo được thực hiện trong công cuộc cải tân giáo dục ở vn từ năm 1950?

A. Giao hàng kháng chiến

B. Giao hàng dân sinh

C. Phục vụ sản xuất

D. Phục vụ dân tộc

Lời giải:

Công cuộc cách tân giáo dục ở việt nam từ năm 1950 được tiến hành theo cha phương châm: “Phục vụ phòng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 5:Một trong cha phương châm của công cuộc cách tân giáo dục đa dạng ở Việt Nam trong những năm 1950-1953 là

A. “Đại bọn chúng hóa”

B. “Phục vụ chiến đấu”

C. “Phát triển xã hội”

D. “Phục vụ sản xuất”

Lời giải:

Phương châm của công cuộc cải tân giáo dục càng nhiều ở Việt Nam trong những năm 1950 – 1953 là: “phục vụ kháng chiến, ship hàng dân sinh, ship hàng sản xuất”.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 6:Vì sao Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II (1951) lại quyết định tách Đảng cộng sản Đông Dương và thành lập ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác- Lênin riêng?

A. Do mỗi nước tất cả một đặc điểm lịch sử riêng

B. Bởi sự chỉ huy của quốc tế Cộng sản

C. Bởi nguyện vọng của quần chúng. # 3 nước

D. Vì chưng xu thế phát triển của nỗ lực giới

Lời giải:

Ở Đông Dương gồm 3 tổ quốc - dân tộc bản địa cùng liên hiệp với nhau để cản lại thực dân Pháp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương. Tuy nhiên, vì chưng mỗi nước lại sở hữu một điểm lưu ý lịch sử riêng, nên buộc phải phải giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc bản địa trong kích thước Đông Dương. Do vậy, trên Đại hội Đại biểu cả nước lần II (1951) sẽ quyết định tách Đảng cộng sản Đông Dương và ra đời ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác- Lênin riêng.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 7:Vì sao Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) lại khắc ghi một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?

A. Đảng vẫn liên tục nắm quyền lãnh đạo giải pháp mạng

B. Đã triển khai xong được đường lối đấu tranh, bức tốc vai trò chỉ đạo của Đảng với cuộc kháng chiến

C. Đã giải quyết vấn đề dân tộc trong kích thước từng nước Đông Dương

D. Đã đưa Đảng ra chuyển động công khai, liên tục nắm quyền lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam

Lời giải:

Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) lại ghi lại một mốc đặc trưng trong quy trình lãnh đạo và trưởng thành và cứng cáp của Đảng ta vị đại hội đã hoàn thành được đường lối đấu tranh, tăng cường vai trò chỉ huy của Đảng với cuộc binh cách trong bối cảnh lịch sử vẻ vang mới.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 8:Nhiệm vụ tập hợp, tạo lực lượng khối đoàn kết dân tộc bản địa ở nước ta từ năm 1951 cho năm 1954 bởi vì mặt trận làm sao đảm nhiệm

A. Mặt trận Việt Minh

B. Hội Liên Việt

C. Liên minh nhân dân Việt- Miên- Lào

D. Chiến trận Liên Việt

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9:Sự trở nên tân tiến của hậu phương trường đoản cú sau thắng lợi Biên giới thu - đông năm 1950 mang lại trước đông - xuân 1953-1954 tất cả tác động như thế nào đến cuộc binh đao chống Pháp của quân cùng dân Việt Nam?

A. Tạo cơ sở để xây dựng chính sách mới sau này

B. Tạo đk về vật chất, ý thức để cuộc chống chiến hối hả đi đến thắng lợi hoàn toàn

C. Tạo sự thay đổi của mang đến cuộc nội chiến chống Pháp

D. Cho biết thêm sự cỗ vũ của nhân dân so với cuộc nội chiến do Đảng lãnh đạo

Lời giải:

Sự trở nên tân tiến của hậu phương tự sau thắng lợi Biên giới thu - đông năm 1950 mang lại trước đông - xuân 1953-1954 đã tạo điều kiện về trang bị chất, tinh thần để cuộc nội chiến của quân cùng dân ta lập cập đi đến thành công hoàn toàn

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 10:Nguyên nhân chủ yếu dẫn cho việc tập trung Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) là

A. Đã hơn 15 năm Đảng vẫn không Đại hội để kiện toàn lại tổ chức

B. Do cần được đưa Đảng ra vận động công khai, tránh sự nghi né của quốc tế

C. Do buộc phải phải xử lý vấn đề dân tộc trong kích thước từng nước Đông Dương

D. Vị cuộc phòng chiến tất cả bước phát triển, đề nghị phải bức tốc sự chỉ huy của Đảng

Lời giải:

Sau thành công Biên giới 1950, cuộc binh lửa chống Pháp của quân dân vn có bước cách tân và phát triển mới yên cầu phải bức tốc hơn nữa sự chỉ huy của Đảng để mang cuộc kháng chiến lập cập đi đến thắng lợi. Đó là vì sao chủ yếu dẫn cho việc tập trung Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951).

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 11:Cơ quan lại ngôn luận của Đảng Lao động vn là tờ báo nào?

A.Báo Tanh niên

B.Báo Búa liềm

C.Báo Nhân dân

D.Báo chi phí phong

Lời giải:

Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) ra quyết định xuất bảnbáo Nhân dânlàm phòng ban ngôn luận của tw Đảng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12:Để tu dưỡng sức dân trước tiên là nông dân, đầu 1953 Đảng và cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã gồm chủ trương gì?

A.Chấn chỉnh chính sách thuế khoá

B.Cuộc di chuyển lao hễ sản xuất, thực hành tiết kiệm

C.Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, mến nghiệp

D.Phát rượu cồn quần chúng triệt đề giám sơn và cải cách ruộng đất

Lời giải:

Để bồi dưỡng sức dân, độc nhất vô nhị là nông dân, đầu năm 1953, Đảng và bao gồm phủ ra quyết định phát cồn quần bọn chúng triệt để bớt tô và cách tân ruộng đất. Từ thời điểm tháng 4-1953 đến tháng 7-1954, ta đã tiến hành 5 đợt giảm tô cùng 1 đợt cải cách ruộng đất tại 53 xã thuộc vùng tự do Thái Nguyên, Thanh Hóa

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 13:Đại hội đại biểu nào của Đảng được coi là “Đại hội Kháng chiến thắng lợi”?

A.Đại hội đại biểu lần thứ I (1935)

B.Đại hội đại biểu lần máy II (1951)

C.Đại hội đại biểu lần thiết bị III (1960)

D.Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ IV (1976)

Lời giải:

Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ II (1951) lưu lại bước cách tân và phát triển mới trong thừa trình cứng cáp và lãnh đạo phương pháp mạng của Đảng ta, là “Đại hội Kháng thành công lợi”.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14:Kế hoạch Đờ lát giật Tátxinhi được Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện trong bối cảnh lịch sử dân tộc như thế nào?

A.Quân Pháp mất quyền dữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ

B.Phạm vị chiếm phần đóng của quân Pháp bị thu hẹp

C.Ngân sách cho chiến tranh Đông Dương bị cắt giảm

D.Kế hoạch “dùng người việt nam đánh tín đồ Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” bị phá sản

Lời giải:

Sau chiến dịch biên cương thu - đông năm 1950, quân Pháp mất quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Do đó kế hoạch Đờ lát giật Tátxinhi được Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện nhằm mục đích xoay gửi cục diện, cấp tốc chóng dứt chiến tranh.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 15:Vì sao Đại hội Đại biểu vn lần II (1951) lại quyết định tách bóc Đảng cộng sản Đông Dương và ra đời ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác- Lênin riêng?

A.Do từng nước gồm một điểm sáng lịch sử riêng

B.Do sự chỉ huy của thế giới Cộng sản

C.Do ước vọng của nhân dân 3 nước

D.Do xu thế cải tiến và phát triển của thay giới

Lời giải:

Ở Đông Dương có 3 giang sơn - dân tộc bản địa cùng cấu kết với nhau để chống lại thực dân Pháp, đặt bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Đông Dương. Tuy nhiên, do mỗi nước lại có một điểm sáng lịch sử riêng, nên buộc phải phải giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc bản địa trong độ lớn Đông Dương. Bởi vậy, tại Đại hội Đại biểu việt nam lần II (1951) đang quyết định bóc tách Đảng cùng sản Đông Dương và thành lập ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác- Lênin riêng.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 16:Vì sao Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) lại đánh dấu một mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo và cứng cáp của Đảng ta?

A.Đảng vẫn liên tiếp nắm quyền lãnh đạo bí quyết mạng

B.Đã hoàn thiện được con đường lối đấu tranh, bức tốc vai trò lãnh đạo của Đảng cùng với cuộc chống chiến

C.Đã giải quyết vấn đề dân tộc bản địa trong kích cỡ từng nước Đông Dương

D.Đã chuyển Đảng ra hoạt động công khai, tiếp tục nắm quyền lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam

Lời giải:

Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) lại khắc ghi một mốc quan trọng trong quy trình lãnh đạo và trưởng thành và cứng cáp của Đảng ta vì đại hội đã hoàn thiện được con đường lối đấu tranh, tăng tốc vai trò lãnh đạo của Đảng cùng với cuộc binh đao trong bối cảnh lịch sử hào hùng mới.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 17:Nhiệm vụ tập hợp, tạo ra lực lượng khối đoàn kết dân tộc bản địa ở vn từ năm 1951 cho năm 1954 vày mặt trận nào đảm nhiệm

A.Mặt trận Việt Minh

B.Hội Liên Việt

C.Liên minh dân chúng Việt- Miên- Lào

D.Mặt trận Liên Việt

Lời giải:

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 18:Sự cải tiến và phát triển của hậu phương từ bỏ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 mang lại trước đông - xuân 1953-1954 bao gồm tác động như thế nào đến cuộc loạn lạc chống Pháp của quân và dân Việt Nam?

A.Tạo các đại lý để xây dựng chế độ mới sau này

B.Tạo điều kiện về đồ gia dụng chất, tinh thần để cuộc phòng chiến nhanh lẹ đi đến thành công hoàn toàn

C.Tạo bước ngoặt của mang lại cuộc đao binh chống Pháp

D.Cho thấy sự ủng hộ của nhân dân đối với cuộc binh lửa do Đảng lãnh đạo

Lời giải:

Sự cải cách và phát triển của hậu phương tự sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 mang đến trước đông - xuân 1953-1954 sẽ tạo điều kiện về trang bị chất, ý thức để cuộc nội chiến của quân với dân ta hối hả đi đến chiến thắng hoàn toàn

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 19:Nguyên nhân đa phần dẫn đến việc triệu tập Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951) là

A.Đã rộng 15 năm Đảng vẫn không Đại hội nhằm kiện toàn lại tổ chức

B.Do rất cần được đưa Đảng ra hoạt động công khai, tránh sự nghi kiêng của quốc tế

C.Do đề xuất phải giải quyết vấn đề dân tộc trong kích thước từng nước Đông Dương

D.Do cuộc kháng chiến có bước phân phát triển, bắt buộc phải tăng cường sự chỉ huy của Đảng

Lời giải:

Sau thành công Biên giới 1950, cuộc binh đao chống Pháp của quân dân vn có bước phát triển mới đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng để lấy cuộc chống chiến mau lẹ đi đến win lợi. Đó là vì sao chủ yếu ớt dẫn mang lại việc triệu tập Đại hội Đại biểu lần II của Đảng (1951).

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 20:Những thắng lợi của quân dân vn trên tất cả các mặt quân sự- bao gồm trị- kinh tế- văn hóa…trong trong thời điểm 1950-1953 đã cho thấy thêm sự đúng chuẩn của Đảng và chính phủ vn Dân nhà Cộng hòa vào việc thực hiện đường lối nào?

A.Độc lập dân tộc- nhà nghĩa xóm hội

B.Xây dựng công ty nghĩa xã hội và chống chiến bảo vệ tổ quốc

C.Kháng chiến - con kiến quốc

D.Dựng nước song song với giữ lại nước

Lời giải:

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 21:Nội dung nào dưới đây không phải là điểm tương đồng giữa chiến lược Đờlát giật Tátxinhi với planer Rơve của Pháp – Mĩ?

A.Cục diện chiến trường Đông Dương

B.Mục tiêu chiến tranh

C.Lực lượng cung cấp chiến tranh

D.Kết trái của kế hoạch

Lời giải:

Cục diện chiến trường Đông Dương không phải là điểm giống nhau giữa kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi với kế hoạch Rơve. Vị kế hoạch Đờlát lag Tátxinhi được đề ra trong bối cảnh Pháp vẫn ở trong vậy thua. Còn chiến lược Rơve được đưa ra khi Pháp vẫn ở trong chũm mạnh, chũm được quyền dữ thế chủ động trên mặt trận chính Bắc Bộ.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 22:Kế hoạch Rơve (1949) và chiến lược Đờlát giật Tatxinhi (1950) triệu chứng tỏ

A.Mĩ từng bước một can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.

B.Pháp quyết vai trung phong tiến công và hủy diệt căn cứ địa Việt Bắc.

C.Tình nắm sa lầy và đại bại trong trận đánh tranh Đông Dương của Pháp.

D.Pháp muốn kéo dài và không ngừng mở rộng chiến tranh Đông Dương.

Lời giải:

- sgk 12 trang 136: ban đầu từ planer Rơve (1949), Mĩ mỗi bước can thiệp sâu và dính líu vào trận chiến tranh Đông Dương. Mĩ công nhận chính phủ Bảo Đại và đồng ý viện trợ kinh tế tài chính và quân sự cho Pháp để từng bước nắm quyền tinh chỉnh và điều khiển trực tiếp cuộc chiến tranh Đông Dương.

- sgk 12 trang 139: Mĩ liên tục viện trợ cho Pháp, nhằm mục tiêu từng cách thay chân Pháp nghỉ ngơi Đông Dương. Dựa vào nguồn viện trợ này, Pháp đưa ra kế hoạch Đờ lát giật Tatxinhi, muốn muốn chấm dứt chiến tranh.

=> Như vậy, với chiến lược Rơ-ve (1949) và planer Đờ lát giật Tatxinhi (1950) đã chứng tỏ Mĩ đã từng có lần bước can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 23: Ý làm sao sau đây là điểm bình thường của kế hoạch Rơ-ve (1949) và kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950)?

A.Thể hiện nay sức mạnh, tiềm lực ghê tế.

B.Thể hiện sức khỏe kinh tế, quân sự.

C.Nhanh chóng hoàn thành chiến tranh.

D.Thể hiện nay sức mạnh, sức mạnh quân sự.

Lời giải:

- (sgk 12 trang139):dựa vào viện trợ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đưa ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tát xinhi,mong ý muốn nhanh chóng hoàn thành chiến tranh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24:Kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi vị Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện đã khai quật triệt để phương án gì?

A.Khóa then cửa

B.Dùng người việt nam đánh tín đồ Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

C.Tập kích bất ngờ, ồ ạt

D.Tằm nạp năng lượng lá

Lời giải:

Căn cứ vào những nội dung như cách tân và phát triển ngụy quân, tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm thời chiếm, đánh phá hậu phương của Việt Minh bởi thổ phỉ, con gián điệp…có thể thấy planer Đờ lát đơ Tátxinhi vì Pháp - Mĩ đặt ra và tiến hành đã khai quật triệt để giải pháp “Dùng người việt nam đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 25:Nội dung nào sau đây thể hiện tại điểm tinh giảm của chiến lược Đờ Lát lag Tátxinhi (1950)

A.Vừa củng rứa vừa không ngừng mở rộng lực lượng

B.Vừa tập trung vừa phân tán lực lượng

C.Vừa phân tán lực lượng vừa chiếm những vị trí quan liêu trọng

D.Vừa tập trung lực lượng vừa cải cách và phát triển đội quân nòng cốt

Lời giải:

Do kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi đưa ra khi Pháp đang gặp gỡ khó khăn, thực dân Pháp bị thua kém trong chiến dịch biên thuỳ thu đông năm 1950, ta nhà động tấn công Pháp -> Pháp rơi vào hoàn cảnh thế thụ động trên mặt trận chính Bắc Bộ, bị sa lầy ở cuộc chiến tranh Đông Dương và ngày càng phụ thuộc vào Mĩ.

Trong lúc đó, ngôn từ của planer Đờ Lát đờ Tátxinhi là: xây đựng lực lượng cơ động kế hoạch mạnh, trở nên tân tiến ngụy quân, thực hiện chiến tranh tổng lực phải cần không ngừng mở rộng lực lượng.

=> Vừa củng cụ và không ngừng mở rộng lực lượng là vấn đề hạn chế của chiến lược Đờ Lát đờ Tátxinhi.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 26:Đâu là điểm biệt lập cơ bạn dạng giữa Đảng Lao động vn và Đảng cùng sản Đông Dương thời kì 1930-1945?

A.Nhiệm vụ - mục tiêu

B.Tính hóa học và bề ngoài hoạt động

C.Động lực phương pháp mạng

D.Mối tình dục quốc tế

Lời giải:

Điểm biệt lập cơ bạn dạng giữa Đảng Lao động việt nam và Đảng cộng sản Đông Dương giai đoạn 1930-1945 là về đặc điểm và hiệ tượng hoạt động.

-Đảng Lao động Việt Namđã biến chuyển đảng thế quyền, hoạt động công khai, hòa hợp pháp.

-Đảng cùng sản Đông Dươngchỉ là đảng lãnh đạo và phải chuyển động bí mật, bất hợp pháp.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 27:Nội dung làm sao trong Đại hội đất nước hình chữ s lần II (2/1951) là sự việc vận dụng đúng đắn những vấn đề đúng đắn, sáng chế của cương cứng lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng?

A.Đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam.

B.Thông qua Tuyên ngôn, chủ yếu cương, Điều lệ new của Đảng. Xuất bạn dạng báo quần chúng là cơ sở ngôn luận của trung ương Đảng.

C.Tách Đảng cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng, gồm cương lĩnh cân xứng với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

D.Thông qua những văn kiện quan trọng là báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bàn về phong thái mạng việt nam của Tổng bí thư trường Chinh, với gần như điểm cơ bản nhất về nhiệm vụ, đường lối phương pháp mạng Việt Nam.

Lời giải:

Sự vận dụng đúng chuẩn những luận điểm đúng đắn, trí tuệ sáng tạo của cương cứng lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng vào Đại hội toàn nước lần II (2/1951) là câu hỏi quyết định bóc tách Đảng cùng sản Đông Dương để thành lập và hoạt động ở mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng, gồm cương lĩnh phù hợp với điểm lưu ý phát triển của từng dân tộc.

- Đáp án A: cưng cửng lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng không nên ý kiến này. Việc Đảng hoạt động công khai hay kín đáo phụ ở trong vào thực trạng cách mạng lúc bấy giờ.

- Đáp án B, D:Thông qua Tuyên ngôn, chủ yếu cương, Điều lệ bắt đầu của Đảng. Xuất bạn dạng báo quần chúng. # là phòng ban ngôn luận của tw Đảng là câu chữ cơ bản, không biểu đạt tính đúng đắn, sáng tạo.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 28:Anh hùng lao động nào được vinh danh trên Đại hội chiến sĩ thi đua cùng cán cỗ gương mẫu việt nam lần thứ nhất được ca tụng là “cha đẻ” của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam?

A.Ngô Gia Khảm

B.Hoàng Hanh

C.Trần Đại Nghĩa

D.Cù chính Lan

Lời giải:

Anh hùng lao hễ nào được vinh danh trên Đại hội chiến sĩ thi đua và cán cỗ gương mẫu việt nam lần trước tiên được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành công nghiệp quốc phòng vn là trần Đại Nghĩa. Ông là tín đồ đã phát minh sáng tạo ra súng Bazoka, một số loại súng bắn xe tăng thứ nhất do vn chế tạo, súng không đơ SKZ…

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 29:Trong 7 hero được lựa chọn để biểu dương trong trào lưu thi đua ái quốc (1- 5- 1952), có nhân vật nào thâm nhập trong chiến dịch biên cương thu - đông 1950?

A.Nguyễn Thị Chiên

B.Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh

C.La Văn Cầu

D.Nguyễn Quốc Trị

Lời giải:

Trong Trận Đông Khê ở trong Chiến dịch biên giới năm 1950, La Văn mong là lãnh đạo tổ bộc phá hàng rào để đơn vị chức năng phía sau tấn công đồn. Ông ước bị trúng đạn dập nát một trong những phần cánh tay phải. La Văn cầu đã nghiến răng nhờ bè bạn dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay bị thương và thường xuyên chiến đấu. Ông sử dụng tay trái ôm quấn phá đánh mở đường, sinh sản thời cơ cho các lực lượng khác tiếp xâm chiếm đồn quân đối phương.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 30:Trong giai đoạn 1951 - 1953, sự kiện bao gồm trị nào có tác dụng đưa cuộc binh đao toàn quốc kháng thực dân Pháp tiến lên?

A.Đại hội việt nam thống nhất chiến trận Việt Minh cùng Liên Việt.

B.Đại hội nhân vật và đồng chí thi đua nước ta lần trang bị nhất.

C.Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ II của Đảng cộng sản Đông Dương.

D.Liên minh quần chúng Việt - Miên - Lào được thành lập.

Lời giải:

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị II của Đảng (2-1951) đã lưu lại bước cách tân và phát triển mới của Đảng (Đảng bức tốc vai trò của chính bản thân mình khi quyết định ra chuyển động công khai)=> Đây là điều kiện chính trị đặc biệt có công dụng đưa cuộc tao loạn toàn quốc chống Pháp tiến nhanh một cách mới.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 31:Sự khiếu nại nào sau đây được reviews là có ý nghĩa sâu sắc góp phần ra quyết định đưa cuộc tao loạn chống Pháp (1945-1954) đến chiến thắng lợi?

A.Đại hội Đại biểu toàn quốc lần trang bị II của Đảng cùng sản Đông Dương.

B.Đại hội chiến sĩ thu đua cùng cán bộ gương mẫu toàn quốc lần đồ vật nhất.

C.Thành lập chiến trường Liên minh dân chúng Việt - Miên - Lào.

D.Thống nhất trận mạc Việt Minh cùng Hội Liên Việt.

Lời giải:

Đại hội Đại biểu cả nước lần máy II của Đảng cộng sản Đông Dương được reviews là có ý nghĩa góp phần đưa ra quyết định đưa cuộc nội chiến chống Pháp (1945-1954) đến thắng lợi.

- Đại hội đã quyết định bóc tách Đảng cộng sản Đông Dương để thành lập và hoạt động ở từng nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác - Lênin riêng, bao gồm cương lĩnh phù hợp với điểm sáng phát triển của từng dân tộc. Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên thường gọi là Đảng Lao đụng Việt Nam;

- Đại hội đã thông qua Tuyên ngôn, chủ yếu cương điều lệ mới, ra quyết định xuất phiên bản báo dân chúng - ban ngành ngôn luận của Đảng; Đại hội bầu ra BCH tw Đảng cùng Bộ thiết yếu trị.

=> Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong vượt trình trưởng thành và cứng cáp và lãnh đạo phương pháp mạng của Đảng.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 32:Từ việc thành lập Mặt trận Liên Việt (3-1951) Việt Nam hoàn toàn có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì về thiết kế mặt trận hiện tại nay?

A.Xây dựng khối liên hợp công - nông.

B.Xây dựng khối cấu kết dân tộc.

C.Đoàn kết những tôn giáo.

D.Đoàn kết các dân tộc.

Lời giải:

=> bài xích học: yêu cầu xây dựng khối liên kết dân tộc.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 33:Mặt trận dân nhà Đông Dương (1938), trận mạc Việt Nam chủ quyền Đồng minh (1941), phương diện trận liên hiệp quốc dân nước ta (1951) có điểm chung nào sau đây?

A.Tập hòa hợp dân tộc nước ta chống đế quốc cùng phong kiến.

B.Đều gồm liên minh công - nông - trí thức làm nòng cốt.

C.Đều nhằm mục đích tập hợp lực lượng để tiến hành nhiệm vụ bí quyết mạng.

D.Tập hợp những lực lượng để chiến đấu đòi quyền tự do, dân chủ.

Lời giải:

- Đáp án A loại do sau cách mạng mon Tám năm 1945 thì chế độ phong kiến sẽ sụp đổ hoàn toàn nên sau năm 1945 không hề chống phong con kiến mà chiến trận Liên Việt được ra đời năm 1951 => vụ việc chống phong kiến ko phải là điểm giống nhau về vai trò của 3 chiến trận trên.

- Đáp án B một số loại chỉ tất cả liên minh công – nông là nòng cốt.

- Đáp án C lựa chọn do cả 3 phương diện trận đa số tập hòa hợp lực lượng để tiến hành nhiệm vụ phương pháp mạng.

- Đáp án D loại vày loại bởi vì chỉ có tiến trình 1936 – 1939 ta bắt đầu đấu tranh đòi tự do, dân công ty còn tiến trình 1939 – 1945 ta đấu tranh giành độc lập.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 34:Một quyết định biệt lập của Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ II (2/1951) của Đảng cộng sản Đông Dương đối với Đại hội đại biểu lần trang bị I (3/1935) là

A.Đưa Đảng ra hoạt động công khai.

B.Thông qua các report chính trị quan liêu trọng.

C.Thông qua Tuyên ngôn, thiết yếu cương, Điều lệ của Đảng.

D.Bầu Ban Chấp hành Trung Ương Đảng với Bộ chủ yếu trị.

Lời giải:

- trường hợp như vào Đại hội đại biểu lần trước tiên (3/1935) đang đánh một lốt mốc quan liêu trọng: Đảng vẫn được phục sinh được khối hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, cũng tương tự khôi phục được các tổ chức quần chúng. Đảng vẫn chưa thể ra vận động công khai.

- Đến Đại hội đại biểu lần máy hai (2/1951) lúc cuộc binh cách của ta tất cả bước cải cách và phát triển mới, ta giành được thế chủ cồn trên mặt trận chính bắc bộ => Đại hội đưa ra quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên new là Đảng Lao cồn Việt Nam.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 35:Sự khiếu nại nào dưới đây thể hiện nay liên minh đoàn kết chiến đấu của cha nước Đông Dương trong binh đao chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A.Thành lập chiến trường Liên Việt.

B.Thành lập Liên minh quần chúng. # Việt - Miên - Lào.

C.Thành lập Liên minh đại chiến Việt - Miên - Lào.

D.Thành lập chiến trận Việt Nam chủ quyền đồng minh.

Lời giải:

=> Đây là liên minh cấu kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương vào cuộc tao loạn chống thực dân Pháp (1945 – 1954). Liên minh thành lập đã bức tốc khối liên minh 3 nước Đông Dương trong tranh đấu chống kẻ thù chung là thực dân Pháp với can thiệp Mĩ.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 36:Điểm mới trong Đai hội Đại biểu lần sản phẩm II của Đảng cùng sản Đông Dương (2 - 1951) là

A.Thông qua báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.Thông qua report Bàn về cách mạng việt nam của bạn bè Trường Chinh.

C.Đổi thương hiệu Đảng thành Đảng Lao động nước ta và đưa Đảng ra chuyển động công khai.

D.Tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của Đảng qua các chặng mặt đường lịch sử.

Lời giải:

Trong Đại hội Đại biểu lần máy hai của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) gồm điểm new đó là Đại hội ra quyết định đua Đảng ra chuyển động công khai với tên là Đảng Lao cồn Việt Nam liên tục đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cuộc nội chiến của quần chúng. # Việt Nam.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 37:Sự kiện tiến công dấu chiến thắng quan trọng tuyệt nhất về mặt chính trị nhưng mà ta đạt được trong năm 1951 là

A.Hội Liên Việt không ngừng mở rộng cơ sở trong quần chúng.

B.Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần trang bị II.

C.Hội nghị đại biểu thành lập và hoạt động Liên minh quần chúng. # Việt - Miên - Lào.

D.Đại hội thống độc nhất vô nhị Hội Liên Việt và chiến trường Việt Minh.

Lời giải:

Thắng lợi quan trọng đặc biệt nhất về mặt thiết yếu trị mà lại ta giành được năm 1951 là đại hôi đại biểu đất nước hình chữ s lần đồ vật II, do:

- Đại hội sẽ tổng kết được kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của Đảng qua các chặng mặt đường lịch sử.

- Đưa ra trách nhiệm cơ bạn dạng của cách mạng việt nam giai đoạn này.

- bóc Đảng cộng sản Đông Dương ra thành lập và hoạt động ở từng nước, ở nước ta đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam.

- thông qua Tuyên ngôn, chủ yếu cương, điều lệ mới, xuất bạn dạng báo dân chúng làm ban ngành ngôn luận cua Đảng.

- thai Ban Chấp hành tw Đảng cùng Bộ chính trị.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 38:Sự khiếu nại nào tiếp sau đây có ý nghĩa sâu sắc quyết định đưa cuộc loạn lạc chống Pháp đến win lợi?

A.Việt Nam tùy chỉnh cấu hình quan hệ nước ngoài giao với tương đối nhiều nước xóm hội chủ nghĩa (1950).

B.Đại hội đại biểu lần trang bị II Đảng cùng sản Đông Dương (2/1951).

C.Đảng chủ trương mở Chiến dịch trở thành giới (1950).

D.Đại hội thống nhất trận mạc Việt Minh với Liên Việt (3/1951).

Lời giải:

Đại hội đại biểu lần đồ vật II của Đảng cùng sản Đông Dương (2-1951) là việc kiện chủ yếu trị có ý nghĩa sâu sắc quyết định gửi cuộc binh cách chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân nước ta đi đến thắng lợi do:

- Đại hội trải qua hai report quan trọng:

+ báo cáo chính trịdo Hồ chủ tịch trình bàytổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảngqua các thời kỳ, xác minh đường lối binh lửa chống Pháp của Đảng.

+Báo cáo
Bàn về phong thái mạng Việt Namdo Tổng túng bấn thư trường Chinh trình bày, nêu rõ trách nhiệm cơ phiên bản của bí quyết mạng việt nam là tiến công đuổi đế quốc, tay sai, giành hòa bình và thống duy nhất hoàn toàn, thực hiện “Người cày có ruộng”phát triển chính sách dân người chủ sở hữu dân, kiến thiết xây dựng cơ sở mang lại chủ nghĩa làng hội làm việc Việt Nam.

- bóc Đảng cộng sản Đông Dương, thành lập và hoạt động ở Việt Nam, Lào, Campuchia từng nước một Đảng Mác-Lênin riêng cân xứng với từng dân tộc.

- Đặc biệt, sinh hoạt Việt Nam, lập Đảng Lao động việt nam và chuyển Đảng hoạt động công khai, càng ngày phát huy sứ mệnh trong sự nghiệp giải pháp mạng.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 39:Trong những sự kiện chính trị sau đây, sự khiếu nại nào có đặc thù quyết định tốt nhất có tác dụng đưa cuộc binh đao chống Pháp thôn tính tiến lên; chứng tỏ quá trình trưởng thành và lãnh đạo biện pháp mạng của Đảng ta?

A.Đại hội đại biểu lần II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951)

B.Đại hội thống nhất trận mạc Việt Minh cùng hội Liên Việt (3/1951)

C.Đại hội đồng chí thi đua cùng cán cỗ gương mẫu toàn quốc (5/1952)

D.Hội nghị thành lập và hoạt động Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

Lời giải:

Đại hội lần sản phẩm công nghệ II của Đảng (2/1951) đã trải qua hai bạn dạng báo cáo quan trọng đặc biệt tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của Đảng qua những thời kì định kỳ sử, trình diễn nhiệm vụ cơ bản của biện pháp mạng Việt Nam. Đặc biệt là bóc tách Đảng cộng sản Đông Dương thành lập và hoạt động ở mỗi nước một đảng Mác - Lê-nin riêng. Đối cùng với Việt Nam, đảng ra chuyển động công khai với tên thường gọi mới là Đảng Lao đụng Việt Nam. Đại hội II này đã ghi lại bước cách tân và phát triển mới trong thừa trình cứng cáp và lãnh đạo bí quyết mạng của Đảng ta.Sau đó, đảng đã bao hàm chủ trương và phương án thích hợp để đưa cuộc loạn lạc đến chiến thắng hoàn toàn.

=> Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm II của Đảng là sự kiện bao gồm trị có đặc điểm quyết định liên tưởng cuộc khang chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân ta tiến tới giành chiến thắng lợi.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 40:Nội dung nào sau đây không đúng khi nhận xét đến cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân đội ta?

A.Tạo điều kiện dễ dàng cho đợt tấn công quyết định vào Điện Biên Phủ.

B.Ta đã giam chân địch trên vùng rừng núi rất có hại cho chúng.

C.Là cuộc tấn công đã có tác dụng phá sản trọn vẹn kế hoạch Nava.

D.Ta vẫn tiến lên duy trì thế chủ động trên toàn mặt trận Đông Dương.

Lời giải:

- Nội dung các đáp án A, B, D phản chiếu đúng về cuộc tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân nhóm ta. Nỗ lực thể:

+ chế tác điều kiện thuận tiện cho đợt tấn công quyết định vào Điện Biên Phủ.

+ Ta vẫn giam chân địch tại vùng rừng núi rất bất lợi cho chúng.

+ Từ giữ thế chủ động trên mặt trận chính Bắc Bộ, ta đang tiến lên duy trì thế chủ động trên toàn mặt trận Đông Dương.

- Đáp án C không phản chiếu đúng bởi vì kế hoạch Nava hoàn toàn bị vỡ nợ phải là sự việc kết hợp thắng lợi của cuộc Tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 và thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *