Ý Nghĩa Chiếc Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Brown Và Thỏ Cony, Ý Nghĩa Chiếc Bánh Kem Hình Con Gấu Trúc Gấu Pooh

375.000₫","sku":"BDC3","variation_description":"","variation_id":10289,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"22","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":425000,"display_regular_price":425000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg","alt":"6","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8050,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"425.000₫","sku":"BDC3","variation_description":"","variation_id":10290,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"24","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":475000,"display_regular_price":475000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg","alt":"6","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8050,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"475.000₫","sku":"BDC3","variation_description":"","variation_id":10291,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"16","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":275000,"display_regular_price":275000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg","alt":"6","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8050,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"275.000₫","sku":"BDC3","variation_description":"","variation_id":10287,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"18","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":325000,"display_regular_price":325000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg","alt":"6","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/09/6.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8050,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"325.000₫","sku":"BDC3","variation_description":"","variation_id":10288,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size bánh sinh nhật tròn
Chọn một tùy chọn16 cm18 cm20 cm22 cm24 cm
Xóa

Các chủng loại bánh sinh nhật hình nhỏ gấu như Gấu Pooh, gấu Brown, gấu Teddy, gấu trúc Kung
Fu Panda, đó là một món quà luôn luôn phải có được trong những dịp sinh nhật.

Bạn đang xem: Bánh sinh nhật hình gấu brown


*

*

*

*

*

Bánh fondant sinh nhật đôi nhỏ xíu trai và nhỏ xíu gái với mong vồng, khu rừng rậm bí ấn đẹp nhất tặng nhỏ nhắn sinh song
Bánh fondant sinh nhật đôi nhỏ nhắn trai và bé gái với ước vồng, khu rừng bí ấn rất đẹp tặng bé sinh song
Bánh cupcake sinh nhật nhỏ gấu ôm trái tim đẹp và lắng đọng mừng sinh nhật hoặc Lễ người tình Valentine
Bánh cupcake sinh nhật con gấu ôm trái tim đẹp và lắng đọng mừng sinh nhật hoặc Lễ người tình Valentine
Bánh sinh nhật cô bé siêu quậy Masha vào phim cô bé bỏng siêu quậy với chú gấu xiếc - Masha and the Bear
Bánh sinh nhật cô bé nhỏ siêu quậy Masha vào phim cô bé xíu siêu quậy với chú gấu xiếc - Masha and the Bear
Bánh sinh nhật fondant hình đấng mày râu hoàng tử đẹp và tòa thọ đài greed color nguy nga tặng nhỏ nhắn trai
Bánh sinh nhật fondant hình đàn ông hoàng tử đẹp với tòa thọ đài blue color nguy nga tặng nhỏ bé trai
Bánh sinh nhật hình động vật gấu, sư tử, voi, hươu cao cổ đẹp khuyến mãi sinh nhật nhỏ bé trai, bé gái
Bánh sinh nhật hình động vật gấu, sư tử, voi, hươu cao cổ đẹp tặng kèm sinh nhật nhỏ xíu trai, bé xíu gái
Nếu các mẫu trên chưa đúng với yêu mong của bạn.

Xem thêm: Diễn Đàn Du Lịch Bụi - Danh Sách Các Diễn Đàn, Website Du Lịch Nổi Tiếng

Bạn hãy Click vào đây nhằm xem toàn thể các chủng loại bánh của bọn chúng tôi.
Theo tuổi con giáp
Đắp nổi hình 3DTheo các chủ đề
Cupcake và bánh cưới
Xe Ô tô - đồ vật bay- Tàu thuyền
Sự kiện, dịp sệt biệt
Bánh các tầng
Bánh sinh nhật độ tuổi
Bánh sinh nhật nhỏ bé gái
Bánh sinh nhật bé xíu trai
Bánh sinh nhật gia đình
Bánh sinh nhật cô gái giới
Bánh sinh nhật phái nam giới
Bánh hoa sinh nhật
Bánh tông màu
Bánh cấm trẻ em độc lạ
Hunnie Cake

Dạy làm cho bánh - nhận đặt Bánh cưới, Bánh sinh nhật, Bánh Handmade 100% theo yêu cầu - cung cấp nguyên liệu, phương pháp làm bánh

Số TK: 0021001040845 - Chủ TK: Mai Thu Trang - Ngân Hàng: Vietcombank - hà nội thủ đô .

tcncongdoan.edu.vn

--------------------------

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *