TRƯỜNG ĐẠI HỌC BK ĐÀ NẴNG - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

STTChuyên ngành

Bạn đang xem: Trường đại học bk đà nẵng

Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 phong cách xây dựng bản vẽ xây dựng 7580101V00, V01, V02, XDHB24.63Học bạ
2 Cơ khí sản phẩm không chuyên môn cơ khí 7520103BA00, A01, XDHB26.78Học bạ
3 Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp PFIEVA00, A01, XDHB26.68Học bạ
4 công nghệ dầu khí và khai quật dầu technology dầu khí và khai quật dầu 7510701A00, D07, XDHB26.15Học bạ
5 Xây dựng gia dụng và công nghiệp Kỹ thuật xây dựng 7580201A00, A01, XDHB23.8Học bạ
6 Tin học xây cất Kỹ thuật sản xuất 7580201AA00, A01, XDHB21.43Học bạ
7 khối hệ thống nhúng thông minh với Io
T
7480118VMA01, D07, XDHB25.06Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ; học bạ
8 chuyên môn cơ năng lượng điện tử kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, XDHB27.65Học bạ
9 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường 7520320A00, B00, D07, XDHB20.35Học bạ
10 technology kỹ thuật vật tư xây dựng công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng 7510105A00, A01, XDHB18.73Học bạ
11 công nghệ thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB26.66Học bạ
12 kinh tế tài chính xây dựng kinh tế tài chính xây dựng 7580301A00, A01, XDHB25.36Học bạ
13 nghệ thuật nhiệt kỹ thuật nhiệt 7520115A00, A01, XDHB24.42Học bạ
14 thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, D07, XDHB23.91Học bạ
15 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB23.25Học bạ
16 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210A00, A01, XDHB21.11Học bạ
17 Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, XDHB26.77Học bạ
18 thống trị công nghiệp thống trị công nghiệp 7510601A00, A01, XDHB25.94Học bạ
19 chuyên môn tàu thủy chuyên môn tàu thuỷ 7520122A00, A01, XDHB19.06Học bạ
20 Kỹ thuật chất hóa học kỹ thuật hoá học 7520301A00, D07, XDHB26.6Học bạ
21 technology sinh học technology sinh học tập 7420201AA00, B00, D07, XDHB27.74Học bạ; siêng ngành technology sinh học Y Dược
22 technology sinh học tập technology sinh học tập 7420201A00, B00, D07, XDHB27.2Học bạ
23 Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp PFIEVDGNLHCM700Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
24 Kỹ thuật môi trường xung quanh Kỹ thuật môi trường 7520320DGNLHCM636Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
25 công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105DGNLHCM621Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
26 công nghệ thực phẩm technology thực phẩm 7540101DGNLHCM729Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
27 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng 7580210DGNLHCM616Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
28 technology sinh học tập technology sinh học tập 7420201DGNLHCM744Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
29 Xây dựng gia dụng và công nghiệp Kỹ thuật xây cất 7580201DGNLHCM602Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
30 technology thông tin 7480201ADGNLHCM820Ngoại ngữ Nhật, Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
31 Cơ khí hàng không chuyên môn cơ khí 7520103BDGNLHCM769Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
32 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216DGNLHCM876Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
33 technology dầu khí và khai thác dầu technology dầu khí và khai thác dầu 7510701DGNLHCM636Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
34 Tin học gây ra Kỹ thuật kiến thiết 7580201ADGNLHCM682Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
35 Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng 7480118VMDGNLHCM806Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM; Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ
36 kỹ thuật cơ điện tử kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114DGNLHCM815Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
37 kinh tế tài chính xây dựng tài chính xây dựng 7580301DGNLHCM616Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
38 nghệ thuật nhiệt nghệ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM607Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
39 quản lý tài nguyên và môi trường làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101DGNLHCM685Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
40 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118DGNLHCM629Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
41 Công nghệ sản xuất máy Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM714Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
42 thống trị công nghiệp cai quản công nghiệp 7510601DGNLHCM703Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
43 chuyên môn tàu thủy nghệ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM659Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
44 Kỹ thuật chất hóa học kỹ thuật hoá học tập 7520301DGNLHCM772Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
45 công nghệ sinh học tập công nghệ sinh học tập 7420201ADGNLHCM757Chuyên ngành công nghệ sinh học tập Y Dược; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
46 technology thông tin 7480201DGNLHCM927Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
47 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216A00, A01, XDHB28.19Học bạ
48 Kỹ thuật điện Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, XDHB26.8Học bạ
49 Kỹ thuật năng lượng điện Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM725Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
50 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207VMA01, D07, XDHB23.21Học bạ; Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ
51 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, XDHB27.41Học bạ
52 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM836Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
53 Kỹ thuật laptop Kỹ thuật laptop 7480106A00, A01, XDHB28.4Học bạ
54 Kỹ thuật laptop Kỹ thuật máy tính xách tay 7480106DGNLHCM901Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
55 Cơ khí hễ lực nghệ thuật cơ khí 7520103AA00, A01, XDHB26.45Học bạ
56 Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo công nghệ thông tin 7480201BDGNLHCM979.6Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
57 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGNLHCM830Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
58 nghệ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật thi công 7580202A00, A01, XDHB18.68Học bạ
59 nghệ thuật xây dựng dự án công trình thủy Kỹ thuật tạo 7580202DGNLHCM789Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
60 kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông chuyên môn xây dựng công trình giao thông 7580205A00, A01, XDHB19.17Học bạ
61 nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông nghệ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205DGNLHCM664Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
62 Cơ khí đụng lực nghệ thuật cơ khí 7520103ADGNLHCM715Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
63 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207VMDGNLHCM620Chương trình tiên giờ đồng hồ Việt - Mỹ; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
64 Kỹ thuật phát hành 7580201BDGNLHCM642Chuyên ngành kỹ thuật và thống trị xây dựng thành phố thông minh; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
65 Kỹ thuật sản xuất 7580201CDGNLHCM642Chuyên ngành quy mô thông tin cùng trí tuệ tự tạo trong xây dựng; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
66 Kỹ thuật xây dựng 7580201BA00, A01, XDHB22.01Học bạ; chăm ngành chuyên môn và thống trị xây dựng đô thị thông minh
67 Kỹ thuật xuất bản 7580201CA00, A01, XDHB23.49Học bạ; chăm ngành mô hình thông tin với trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2023 sẽ được chào làng đến các thí sinh trước 17h ngày 22/8 theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh học bạ, tác dụng thi tốt nghiệp THPT các năm phía dưới.


Xem thêm: Các Món Bánh Mì Kẹp Ngon Nhất Thế Giới Gọi Tên Bánh Mì Việt Nam

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2023

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2023 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng - 2023

✯ Điểm chuẩn xét học bạ - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi trung học phổ thông - Xem ngay
Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480106 Kỹ thuật sản phẩm tính A00; A01 28.4
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; D07; B00 27.2
3 7420201A Công nghệ sinh học, chăm ngành technology sinh học Y Dược A00; D07; B00 27.74
4 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng A00; A01 18.73
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01 26.77
6 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01 25.94
7 7510701 Công nghệ dầu khí và khai quật dầu A00; D07 26.15
8 PFIEV Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) A00; A01 26.68
9 7520103A Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lực A00; A01 26.45
10 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 27.65
11 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01 24.42
12 7520122 Kỹ thuật Tàu thủy A00; A01 19.06
13 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01 26.8
14 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 27.41
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và auto hóa A00; A01 28.19
16 7520301 Kỹ thuật hóa học A00; D07 26.6
17 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; D07; B00 20.35
18 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.25
19 7520103B Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành nghề dịch vụ Cơ khí hàng không A00; A01 26.78
20 7520207VM Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành kỹ thuật Điện tử viễn thông A01; D07 23.21
21 7480118VM Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng với Io
T
A01; D07 25.06
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00 26.66
23 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 24.63
24 7580201 Kỹ thuật Xây dựng, chăm ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp A00; A01 23.8
25 7580201A Kỹ thuật Xây dựng, siêng ngành Tin học tập xây dựng A00; A01 21.43
26 7580201B Kỹ thuật Xây dựng, siêng ngành nghệ thuật và quản lý xây dựng thành phố thông minh A00; A01 22.01
27 7580201C Kỹ thuật Xây dựng, siêng ngành quy mô thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng A00; A01 23.49
28 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01 18.68
29 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông A00; A01 19.17
30 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01 25.36
31 7580210 Kỹ thuật đại lý hạ tầng A00; A01 21.11
32 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; D07; B00 23.91
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 tại đây
Điểm chuẩn xét điểm thi trung học phổ thông 2023

Hiện tại điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng không được công bố


2k6 gia nhập ngay Group Zalo share tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

*


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *