Việt Nam Sẽ Mua Hệ Thống Phòng Thủ Tên Lửa Hành Trình Brahmos

C&#x
FA; gi&#x
E1;ng mạnh v&#x
E0;o hệ thống ổn định to&#x
E0;n cầu

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - sau khoản thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump ng&#x
E0;y 20/10 x&#x
E1;c nhận nước n&#x
E0;y sẽ r&#x
FA;t khỏi Hiệp ước c&#x
E1;c lực lượng hạt nh&#x
E2;n tầm trung năm (INF), Thượng nghị sỹ Nga Alexei Pushkov cho rằng việc Washington r&#x
FA;t khỏi INF sẽ l&#x
E0; một c&#x
FA; gi&#x
E1;ng mạnh v&#x
E0;o to&#x
E0;n bộ hệ thống ổn định chiến lược to&#x
E0;n cầu.


*

Bán đảo Tri&#x
EA;̀u Ti&#x
EA;n: Chảo d&#x
E2;̀u đang s&#x
F4;i sùng sục

(tcncongdoan.edu.vn.vn) – sau khoản thời gian KCNA tuy&#x
EA;n bố nước n&#x
E0;y đ&#x
E3; sản xuất được một loại bom nhiệt hạch c&#x
F3; thể gắn v&#x
E0;o t&#x
EA;n lửa đạn đạo xuy&#x
EA;n lục địa, tại quần thể vực bãi thử hạt nh&#x
E2;n Punggye-Ri xu&#x
E2;́t hi&#x
EA;̣n li&#x
EA;n ti&#x
EA;́p 2 tr&#x
E2;̣n đ&#x
F4;̣ng đ&#x
E2;́t bị nghi là Tri&#x
EA;̀u Ti&#x
EA;n đã ti&#x
EA;́n hành thử hạt nh&#x
E2;n l&#x
E2;̀n thứ 6.


*

S-400 đắt h&#x
E0;ng, S-500 sẽ được "nh&#x
E2;n bản" h&#x
E0;ng loạt

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - Nhiều quốc gia muốn download hệ thống t&#x
EA;n lửa ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng S-400 Triumph danh tiếng của Nga. Trong những lúc đ&#x
F3;, nước n&#x
E0;y đang chuẩn bị sản xuất h&#x
E0;ng loạt hệ thống ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng S-500 t&#x
E2;n tiến.


*

Ph&#x
E1;o ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; thể đ&#x
E1;nh bại mọi mục ti&#x
EA;u

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - Lục qu&#x
E2;n Nga sẽ sở hữu vũ kh&#x
ED; ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; khả năng đ&#x
E1;nh bại mọi loại mục ti&#x
EA;u bay, trong đ&#x
F3; c&#x
F3; c&#x
E1;c phương tiện bay si&#x
EA;u thanh của đối phương v&#x
E0;o năm 2020.


*

Chiến đấu cơ mạnh nhất lịch sử kh&#x
F4;ng qu&#x
E2;n

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) – Tờ National Interest của Mỹ nhận định chiến đấu cơ Tu-160 của Nga l&#x
E0; m&#x
E1;y bay mạnh nhất trong lịch sử kh&#x
F4;ng qu&#x
E2;n.


*

Nga sẵn s&#x
E0;ng lắp t&#x
EA;n lửa Kalibr cho chiến hạm Việt phái nam

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - Nga sẵn s&#x
E0;ng lắp đặt t&#x
EA;n lửa Kalibr (c&#x
F2;n gọi l&#x
E0; Klub) tr&#x
EA;n c&#x
E1;c chiến hạm thuộc đề &#x
E1;n Gepard v&#x
E0; d&#x
E0;nh cho Việt Nam. Loại t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y c&#x
F2;n c&#x
F3; thể được trang bị mang lại t&#x
E0;u tuần tra Molnya được đ&#x
F3;ng tại Việt nam giới theo giấy ph&#x
E9;p của Nga.


Ấn Độ bỏ ra 35 tỷ USD tải si&#x
EA;u chiến đấu cơ PAK FA của Nga

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - Ấn Độ sẽ thiết lập tới 154 m&#x
E1;y cất cánh FGFA v&#x
E0; thỏa thuận với ph&#x
ED;a Nga về việc phân chia sẻ qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh sản xuất, lắp r&#x
E1;p linh kiện d&#x
F2;ng m&#x
E1;y cất cánh thế hệ 5 tại Ấn Độ.


Đ&#x
F3;ng mới th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng nhiều lớp t&#x
E0;u qu&#x
E2;n sự

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - vào những năm qua, c&#x
F4;ng nghiệp quốc ph&#x
F2;ng nước ta đ&#x
E3; đ&#x
F3;ng mới th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng nhiều lớp t&#x
E0;u qu&#x
E2;n sự với trang thiết bị v&#x
E0; vũ kh&#x
ED;, kh&#x
ED; t&#x
E0;i hiện đại, chất lượng cao, đ&#x
E1;p ứng y&#x
EA;u cầu huấn luyện, sẵn s&#x
E0;ng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc v&#x
E0; tuần tra, thực thi ph&#x
E1;p luật tr&#x
EA;n biển.


Mỹ cải tiến si&#x
EA;u t&#x
EA;n lửa đ&#x
E1;nh chặn

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) – Kh&#x
F4;ng chỉ c&#x
F3; khả năng bắn hạ m&#x
E1;y bay, t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh, loại t&#x
EA;n lửa đ&#x
E1;nh chặn mới n&#x
E0;y c&#x
F2;n c&#x
F3; thể ph&#x
E1; hủy c&#x
E1;c t&#x
EA;n lửa đạn đạo tức thì cả trong v&#x
E0;i gi&#x
E2;y cuối h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh của ch&#x
FA;ng.


Nh&#x
E2;n bản Qu&#x
E1;i vật biển sở hữu t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - Đại diện cấp cao B&#x
F4;̣ chỉ huy Lực lượng Hải qu&#x
E2;n Nga đến bi&#x
EA;́t, Nga có k&#x
EA;́ hoạch n&#x
F4;́i lại vi&#x
EA;̣c sản xuất Ekranoplan với t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh. Quá trình sản xu&#x
E2;́t hàng loạt sẽ bắt đầu sau năm 2020.


Một loạt ph&#x
F3;ng, diệt gọn 3 t&#x
E0;u khu vực trục

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - T&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh si&#x
EA;u thanh Brah
Mos c&#x
F3; sức hủy diệt khủng khiếp nhờ động năng lớn. Một cuộc ph&#x
F3;ng loạt 9 t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh Brah
Mos đảm bảo ti&#x
EA;u diệt ho&#x
E0;n to&#x
E0;n tía t&#x
E0;u khu vực trục của đối phương sở hữu ph&#x
F2;ng thủ t&#x
EA;n lửa hiện đại.


Mỹ thử nghiệm th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng t&#x
EA;n lửa đ&#x
E1;nh chặn SM-6

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - Hải qu&#x
E2;n Mỹ vừa thử nghiệm th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng si&#x
EA;u t&#x
EA;n lửa ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng tầm xa Standard Missile-6 (SM-6), đánh chặn được m&#x
F4;̣t quả t&#x
EA;n lửa hành trình si&#x
EA;u &#x
E2;m t&#x
E2;̀m trung trước lúc ra đa của t&#x
E0;u mẹ ph&#x
E1;t hiện.


N&#x
E2;ng cấp th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng "Rồng lửa" S-125-2TM

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - So với lúc chưa n&#x
E2;ng cấp, S-125-2TM c&#x
F3; thời gian triển khai - thu hồi rất nhanh, khả năng kh&#x
E1;ng nhiễu mạnh, x&#x
E1;c suất diệt mục ti&#x
EA;u cao (gồm cả bắn hạ t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh), hệ thống điều khiển hỏa lực cũng được n&#x
E2;ng cấp mạnh hơn.


Si&#x
EA;u chiến đấu cơ PAK domain authority

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - PAK DA, loại m&#x
E1;y bay n&#x
E9;m bom chiến lược mới đang được Nga ph&#x
E1;t triển c&#x
F3; thể giải quyết nhiệm vụ của tía loại m&#x
E1;y bay: Tu-160, Tu-95MS v&#x
E0; Tu-22M3.


Đẳng cấp "Thi&#x
EA;n nga trắng" TU-160

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - M&#x
E1;y bay n&#x
E9;m bom chiến lược TU-160 c&#x
F3; thể với c&#x
E1;c loại t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh chiến lược, t&#x
EA;n lửa c&#x
F3; hướng dẫn tầm ngắn, bom hạt nh&#x
E2;n, bom th&#x
F4;ng thường, địa l&#x
F4;i v&#x
E0; thủy l&#x
F4;i với tổng trọng lượng tối đa 40 tấn v&#x
E0; cất cánh với vận tốc tối đa l&#x
E0; 2.200km/giờ.


T&#x
E0;u ngầm hạt nh&#x
E2;n tương lai của Mỹ mạnh cỡ n&#x
E0;o

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) – T&#x
E0;u ngầm hạt nh&#x
E2;n tương lai của Mỹ có lượng choán nước đạt 20.815 t&#x
E2;́n, được trang bị t&#x
EA;n lửa đạn đạo c&#x
F3; tầm bắn l&#x
EA;n tới 12.000 km.


Mỹ kh&#x
F4;i phục ph&#x
E1;o đ&#x
E0;i cất cánh “Ma tốc độ”

Khoa học - C&#x

(tcncongdoan.edu.vn.vn) - M&#x
E1;y cất cánh B-52H Ma tốc độ có t&#x
E2;̀m hoạt đ&#x
F4;̣ng đạt tới 16.200km và có th&#x
EA;̉ với theo tới 31,5 t&#x
E2;́n vũ khí bao gồm c&#x
E1;c loại bom th&#x
F4;ng thường, bom c&#x
F3; điều khiển v&#x
E0; thậm ch&#x
ED; cả vũ kh&#x
ED; hạt nh&#x
E2;n.


Kh&#x
E1;m ph&#x
E1; t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh của Nga

B&#x
ED; ẩn Khoa học - C&#x

Nếu nhấn mạnh 3 phẩm chất nổi bật kết tinh trong vũ kh&#x
ED; l&#x
E0; t&#x
ED;nh hỏa lực, t&#x
ED;nh đột k&#x
ED;ch v&#x
E0; t&#x
ED;nh cơ động th&#x
EC; t&#x
EA;n lửa h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh của c&#x
E1;c cường quốc qu&#x
E2;n sự như Nga, Mỹ…được đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; cao. N&#x
F3; sở hữu theo lượng nổ lớn v&#x
E0; cơ động từ rất xa tới bất ngờ đ&#x
E1;nh ph&#x
E1; mục ti&#x
EA;u.


Radar ph&#x
E1;t hiện mục ti&#x
EA;u xa tới 470km

B&#x
ED; ẩn Khoa học - C&#x

C&#x
E1;c nước thuộc NATO gần đ&#x
E2;y đ&#x
E3; loại bỏ thế hệ ra đa cũ, chuyển sang d&#x
F2;ng radar của Tập đo&#x
E0;n Thales Raytheon. Vào số n&#x
E0;y c&#x
F3; loại radar băng S, dải tần số từ 2,9 - 3,3 Ghz, cự ly ph&#x
E1;t hiện tới 470km.


Tổng B&#x
ED; thư Nguyễn Ph&#x
FA; Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan
Ph&#x
EA; chuẩn bầu, miễn nhiệm chức vụ Ph&#x
F3; Chủ tịch ubnd TP. Đ&#x
E0; Nẵng
Bảo đảm đủ gạo dự trữ quốc gia đến c&#x
E1;c t&#x
EC;nh huống đột xuất
Chương tr&#x
EC;nh nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ng&#x
E0;y sinh Nhạc sĩ Văn Cao

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - bố Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

bạn dạng quyền ở trong Báo điện tử chính phủ - Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ", "Báo năng lượng điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.tcncongdoan.edu.vn.vn" khi phát hành lại thông tin từ những nguồn này.

1 loạt vũ khí, sản phẩm quân sự hiện đại của vn và nhiều non sông trên thế giới đã được trình làng tại Triển lãm Quốc chống quốc tế vn 2022 (Vietnam International Defence Expo 2022).Dưới đấy là một số sản phẩm khá nổi bật được trưng bày tại Vietnam International Defence Expo 2022


*

Là sản phẩm do việt nam tự thiết kế chế tạo tại nhà máy sản xuất Z-111, các biến thể của súng ngôi trường STV có kiểu dáng hiện đại, được review là có rất nhiều nét tương đồng với súng trường AK với Gali Ace.

Bạn đang xem: Tên lửa hành trình

Thực tế, STV là viết tắt của Súng đái liên việt nam với chữ số phía đằng sau là chiều nhiều năm của nòng súng. Súng thực hiện cỡ đạn 7.62x39mm và rất có thể dùng phổ biến hộp tiếp đạn cùng với AK-47.


*

Các trở thành thể của súng trường STV trưng bày trên triển lãm

Điểm biệt lập chính của súng ngôi trường STV là nắp hộp khóa nòng STV-410 được cố định bằng 2 chốt ngang đính thêm ngược chiều nhau ở khoanh vùng trên AK-47 là thước ngắm; đồng thời loại bỏ cơ cấu nút bấm như đẳng cấp AK.

Súng được tích hợp hệ thống ray đính Picatinny để lắp đặt những thiết bị hỗ trợ chiến đấu tiện nghi và một vài thay đổi khác. Những điều chỉnh trên nhằm mục đích cân xứng và tiện nghi với đặc thù sử dụng của chiến sĩ Quân đội quần chúng Việt Nam.

Các đổi thay thể của súng ngôi trường STV được giới thiệu tại Vietnam International Defence Expo 2022


*

Đài radar VRS-2DM là một trong những trong nhiều sản phẩm quốc chống được nghiên cứu, thiết kế và cung ứng bởi tập đoàn lớn Công nghiệp – Viễn thông Quân team Viettel, là khối hệ thống đài radar bắt tốt sóng Decimet (dm) cũng là loại radar chủ lực sử dụng làm nhiệm vụ cảnh giới bắt các phương châm bay rẻ và siêu thấp.


*

*

Đài radar bắt rẻ VRS-2DM trong gian trưng bày của Viettel High Tech và không tính trời.

Đài radar VRS-2DM có tác dụng phát hiện nay các kim chỉ nam xa hàng trăm km, đặc biệt toàn cục tổ hợp có phong cách thiết kế để tiến hành và thu hồi bán auto bằng tinh chỉnh và điều khiển điện hoặc thủy lực, góp giảm thời gian thu hồi đài xuống còn bởi ¼ so với các thế hệ đài cũ.

Hiện tại đài radar cảnh giới VRS-2DM đã bước đầu được đưa vào máy trong một số trong những đơn vị trong Quân chủng Phòng ko – ko quân với được reviews vượt trội hơn một số thế hệ đài radar cảnh giới tầm rẻ từng được Quân team nhân dân việt nam sử dụng.

Tại Vietnam International Defence Expo 2022, đài radar VRS-2DM được trưng bày tại gian trưng bày của Viettel High Tech với khu trưng bày không tính trời.


Barak-8 vày Tổ chức phân tích và trở nên tân tiến Quốc chống Ấn Độ (DRDO) và tập đoàn lớn IAI của Israel hợp tác phát triển.

Theo IAI, tổ hợp vũ khí này được tích đúng theo radar đa năng, link dữ liệu nhì chiều cùng được trang bị hệ thống điều khiển linh động giúp tăng tốc khả năng xác minh quỹ đạo bay của mục tiêu cũng giống như đánh chặn công dụng nhiều kim chỉ nam cùng lúc.

Barak-8 có phong cách thiết kế với nhiệm vụ tàn phá các mối đe dọa trên không bao hàm máy bay trực thăng, tên lửa kháng hạm, thương hiệu lửa đạn đạo, thương hiệu lửa hành trình dài và máy cất cánh không fan lái.


Tổ phù hợp tên lửa chống không cỡ trung bình Barak-8.

Đạn thương hiệu lửa Barak-8 bao gồm trọng lượng 275kg, vào đó khối lượng đầu đạn nặng nề 60kg. Tên lửa bao gồm chiều dài 4,5 m, 2 lần bán kính thân thương hiệu lửa 0,225 m. Thương hiệu lửa có vận tốc tối nhiều đạt Mach 2 với tầm bắn đạt 70 km.

Bệ phóng của tổng hợp Barak-8 được bỏ lên khung gầm xe download quân sự. Barak-8 được phóng thẳng đứng từ bỏ TEL (Transporter Erector Launcher) và tất cả tầm bao gồm 360 độ.

Bộ phận phóng có 8 thùng chứa tên lửa chuẩn bị khai hỏa, 8 thương hiệu lửa này có thể được phun trong vòng gần đầy 20 giây.

Một khẩu team Barak-8 bao hàm đài điều khiển, khối hệ thống radar đa chức năng, đạn thương hiệu lửa và phương tiện đi lại phóng cơ động.

Khi kết hợp với các hệ thống radar cảnh giới đa chức năng (chẳng hạn như MF-STAR AESA bên trên tàu khu trục lớp Kolkata), giúp cho Barak-8 rất có thể tấn công đồng thời những mục tiêu.


Tổ đúng theo tên lửa Spike là vũ khí chống tăng cầm hệ trang bị 3 vì hãng Rafale của Israel phân phát triển. Nhờ hệ thống đầu dò quang điện-ảnh truyền hình hiện đại, thương hiệu lửa Spike gồm tầm bắn đến từ 50m tới 25km tùy phiên phiên bản trong mọi điều kiện thời gian, khí hậu vượt xa hoàn toàn so với các tổ phù hợp tên lửa kháng tăng hiện tất cả của Nga cùng phương Tây.


Tổ hợp tên lửa phòng tăng Spike.

Xem thêm: Nguyên nhân và hậu quả của hiệu ứng nhà kính tác động đến môi trường

Điểm mạnh mẽ của dòng thương hiệu lửa này là khả năng “bắn với quên” (ngay sau thời điểm khai hỏa, xạ thủ có thể thoát ly với đạn thương hiệu lửa đang tự mang tới mục tiêu) kết phù hợp với các vật dụng dẫn bắn thông minh được cho phép tối ưu trung bình bắn.

Thiết kế đầu đạn tiên tiến được cho phép tên lửa Spike tiêu diệt các phương tiện bọc thép của đối phương, kể cả khi bọn chúng được trang bị tiếp giáp phản ứng nổ (ERA) hay những công trình kiên cố.

Điểm đặc trưng khác của tên lửa Spike là khả năng tấn công bỗng dưng nóc, nơi được bọc giáp yếu nhất của những phương tiện chiến tranh để buổi tối ưu khả năng hủy diệt mục tiêu.

Hiện nhiều đất nước trên nhân loại đang thân mật tới loại tên lửa phòng tăng này của Israel. Với nó sẽ được ra mắt tại Vietnam International Defence Expo 2022.


Là sản phẩm của bạn Ấn Độ, Brah
Mos Aerospace và cách tân và phát triển dựa trên căn cơ tên lửa đối hạm rất thanh P-800 Oniks (Yakhont), Brah
Mos phiên bản tiêu chuẩn chỉnh có thể đạt tốc độ từ Mach 2.5-2.8 với tầm hoạt động đạt 280km.

Brah
Mos rất có thể tiêu diệt các loại mục tiêu với đầu nổ nặng trĩu 200kg. Việc ngăn chặn loại thương hiệu lửa cấp tốc nhất quả đât này là rất trở ngại do tốc độ và các chính sách bay tinh vi của nó.

Brah
Mos Aerospace đang cải tiến và phát triển phiên bạn dạng tên lửa Brah
Mos upgrade với tốc độ bay rất có thể đạt Mach 5.


Gian trưng bày tên lửa hành trình dài siêu âm Brah
Mos tại triển lãm.

Ấn Độ đang thử thành công biến thể Brah
Mos-A thiết bị trên các phương tiện bay và không quân quốc gia Nam Á này đang sẵn có kế hoạch gửi vào trang bị bọn chúng trên máy cất cánh Su-30MKI sửa thay đổi từ đầu năm 2020.

Như vậy, chiếc tên lửa hành trình siêu âm này đã gồm đủ các phiên bản dành mang đến hải - lục - không quân.


Cùng với đó, Ấn Độ đang khôn xiết tích cực upgrade tên lửa Brah
Mos. Mon 6/2019, Ấn Độ đã trải nghiệm bạn dạng nâng cấp tăng tầm bắn của Brah
Mos với khối hệ thống dẫn mặt đường mới.

Bản nâng cấp này được reviews không chỉ gồm tầm phun xa hơn, cơ mà còn nâng cao khả năng tấn công kim chỉ nam nhờ việc hoạt động tốt trong môi trường đối kháng điện tử mạnh.

Cùng cùng với đó, Ấn Độ còn đang lên kế hoạch phát triển tên lửa Brah
Mos thành vũ khí khôn cùng vượt âm với tốc độ bay đạt Mach 5 (gấp 5 lần vận tốc âm thanh).

Ấn Độ tuyên bố chuẩn bị xuất khẩu thương hiệu lửa Brah
Mos cho tới các giang sơn có nhu cầu, trong những số đó có khu vực Đông nam giới Á. Trên Vietnam International Defence Expo 2022, Brah
Mos Aerospace đã reviews các trở nên thể của loại tên lửa Brah
Mos.


Chính sách quốc phòng của nước ta là hòa bình, từ vệ và vì nhân dân

Theo thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính phủ, Tổng viên Công nghiệp Quốc phòng – Cơ quan thường trực Ban tổ chức triển lãm: "Được sự chấp nhận của Thủ tướng chủ yếu phủ, cỗ Quốc phòng tổ chức triển khai Triển lãm Quốc chống quốc tế vn từ ngày 8 mang đến 10/12.

Triển lãm nhằm mục đích tăng cường, không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác và ký kết quốc tế, đối nước ngoài quốc phòng, tạo nên dựng tín nhiệm giữa nước ta và những nước trên cầm cố giới; mặt khác quảng bá, tuyên truyền về năng lực, tiềm năng công nghệ, thiết bị trang bị vị công nghiệp quốc phòng vn sản xuất tới đồng đội quốc tế cùng nhân dân vào nước.

Triển lãm cũng nhằm tăng cường hợp tác nước ngoài về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, chào đón chuyển giao công nghệ của quốc tế để cung cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết bị hậu cần đáp ứng nhu cầu yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm kiếm hiểu, nghiên cứu và phân tích xu hướng phát triển của vũ khí, đồ vật kỹ thuật trên nhân loại để đề xuất, lựa chọn tải sắm, sản xuất, đổi mới vũ khí trang bị mang đến Quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các thành phầm quốc phòng.

Đây cũng là dịp nhằm tích lũy gớm nghiệm hướng tới tổ chức Triển lãm thời hạn 2 năm/lần, trong những số đó có Triển lãm Quốc chống quốc tế vn 2024 nhân thời cơ kỷ niệm 80 năm Ngày ra đời Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những mục tiêu trên, Tổng viên Công nghiệp Quốc phòng hy vọng Triển lãm thành công xuất sắc ở toàn bộ các khía cạnh, quánh biệt chúng ta sẽ tăng cường, mở rộng quan hệ đúng theo tác, đối ngoại quốc chống với các công ty đối tác quốc tế; khẳng định chế độ quốc phòng của nước ta là hòa bình, từ vệ và vày nhân dân; từ kia tạo niềm tin chiến lược với bạn bè quốc tế, góp phần bảo đảm Tổ quốc từ bỏ sớm, từ bỏ xa.

Thông qua Triển lãm, công ty chúng tôi cũng mong muốn các công ty trong khu vực và trái đất sẽ có cơ hội giới thiệu, bày bán sản phẩm, tìm kiếm kiếm được cơ hội hợp tác trong nghành công nghiệp quốc phòng; những đơn vị quốc phòng, bình yên sẽ tiếp cận và tò mò nghiên cứu xu hướng phát triển của vũ khí, sản phẩm kỹ thuật tiến bộ trên thay giới phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chức năng mình".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *